Bibliography

Primary

Brøndum-Nielsen, Johs. and Poul Johannes Jørgensen, eds. 1933–61. Danmarks gamle landskabslove, med kirkelovene. 8 vols. København: Gyldendalske boghandel.

Clunies Ross, Margaret, et al. eds. 2007–. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages. 9 vols. Turnhout: Brepols, http://www.abdn.ac.uk/skaldic/db.php

Collin, Hans Samuel and Carl Johan Schlyter, eds. 1980. Östgöta-lagen: Facsimile Edition with Addendum by the Main part of Emil Olson, Östgötalagens 1300-talsfragment and Carl Ivar Ståhle, De Liedgrenska fragmenten av Östgötalagens C-text. Lund: Ekstrand.

DGL = Brøndum-Nielsen and Jørgensen 1933–1961.

DI = Jón Þorkelsson and Jón Sigurðsson, eds. 1857–1972. Diplomatarium Islandicum. Íslenzkt fornbréfasafn. 16 vols. Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafjelag.

DN = Storm, Gustav, et al., eds. 1847–. Diplomatarium Norvegicum. 23 vols. Oslo: Riksarkivet.

Donner, Ruth, trans. and ed. 2000. King Magnus Eriksson’s law of the realm: A medieval Swedish code. Acta societatis fennicae iuris gentium series C 2. Helsinki: Ius Gentium Association.

Eithun, Bjørn, Magnus Rindal and Tor Ulset, eds. 1994. Den eldre Gulatingslova. Norrøne tekster 6. Oslo: Riksarkivet.

GDO = Gammeldansk Ordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, https://gammeldanskordbog.dk/.

GrgTr = Dennis, Andrew, Peter Foote and Richard Perkins, trans. 1980–2000. Laws of Early Iceland. Grágás. 2 vols. Winnipeg: University of Manitoba Press.

Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson, Mörður Árnason, eds. 1992. Grágás: Lagasafn íslenska þjóðveldisins. Reykjavík: Mál og menning.

Hagland, Jan Ragnar and Jørn Sandnes, trans. 1994. Frostatingslova. Oslo: Det Norske Samlaget.

Hagland, Jan Ragnar and Jørn Sandnes, trans. 1997. Bjarkøyretten. Nidaros eldste bylov. Oslo: Det Norske Samlaget.

Halvorsen, Eyvind Fjeld and Magnus Rindal, eds. 2008. De eldste østlandske kristenrettene [Borgartings og Eidsivatings eldre kristenretter]. Norrøne tekster 7. Oslo: Riksarkivet.

Haraldur Bernharðsson, Magnús Lyngdal Magnússon and Már Jónsson, eds. 2005. Járnsíða og kristinréttur Árna Þorlákssonar. Reykjavík: Sögufélag.

Hertzberg = Hertzberg, Ebbe and Gustav Storm. 1895. Norges gamle love indtil 1387. Vol. 5. Christiania: Grøndahl.

Heusler, Andreas, trans. 1937. Isländisches Recht: Die Graugans. Germanenrechte 9. Weimar: Böhlau.

Holmbäck, Åke and Elias Wessén. 1962. Magnus Erikssons landslag: I nusvensk tolkning. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1, Rättshistorisk bibliotek 6. Stockholm: Nord. bokh.

Holmbäck, Åke and Elias Wessén. 1966. Magnus Erikssons stadslag: I nusvensk tolkning. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1, Rättshistorisk bibliotek 7. Stockholm: Nord. bokh.

Hødnebø, Finn and Magnus Rindal, eds. 1995. Den eldre Gulatingsloven. Corpus codicum Norvegicorum medii aevi, Quarto series, vol. IX (facs. ed.). Oslo: Selskapet til utgivelse av gamle norske håndskrifter.

Imsen, Steinar, ed. and trans. 2000. Hirdskråe: Hirdloven til Norges konge og hans håndgangne menn. Oslo: Riksarkivet.

Kroman, Erik and Stig Juul, trans. 1945–48. Danmarks gamle love paa nutidsdansk. 3 vols. København: G. E. C. Gad.

Larson, Lawrence M., trans. 1935. The Earliest Norwegian laws: Being the Gulathing Law and the Frostathing Law. Records of Civilization 20. New York: Morningside Heights.

Lindkvist, Thomas, trans. and ed. 2021. The Västgöta laws. London: Routledge.

Már Jónsson, ed. 2004. Jónsbók: Lögbók Íslendinga hver samþykkt var á alþingi árið 1281 og endurnýjuð um miðja 14. öld en fyrst prentuð árið 1578. Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar 8. Reykjavík: Háskólaútgafan.

Meissner, Rudolf, trans. 1935. Das Rechtsbuch des Gulathings. Germanenrechte 6, Norwegisches Recht. Weimar: Verlag Herm. Böhlaus Nachf.

NGL = Keyser, Rudolf, et al., eds. 1846–95. Norges gamle love indtil 1387. 5 vols. Christiania: C. Gröndahl.

Ólafur Halldórsson, ed. 1904 [repr. 1970]. Jónsbók: Kong Magnus Hakonssons lovbog for Island vedtaget paa Altinget 1281; Réttarbætr: de for Island givne Retterbøder af 1294, 1305 og 1314. Odense: Universitetsforlag.

Ólafur Lárusson, ed. 1923. Grágás og Lögbækurnar. Arbók Háskóla Islands 1921–22. Fylgirit. Reykjavik: Gutenberg.

Ólafur Lárusson, ed. 1936. Staðarhóltsbók: The Ancient Lawbooks Grágás and Járnsida. Ms. No 334 fol. in the Arna-Magnaean Coll. in the Univ. Libr. of Copenhagen. Corpus codicum Islandicorum medii aevi 9. Copenhagen: Levin & Munksgaard.

Peel, Christine, ed. 1999. Guta saga: The History of the Gotlanders. Viking Society for Northern Research, Text series 12. London: Viking Society for Northern Research.

Peel, Christine, ed. and trans. 2009. Guta lag: The Law of the Gotlanders. Viking Society for Northern Research, Text series 18. London: Viking Society for Northern Research.

Peel, Christine, ed. and trans. 2015. Guta lag and Guta saga: The Law and History of the Gotlanders. London and New York: Routledge.

Pipping, Hugo. 1905–07. Guta lag och Guta saga jämte ordbok. Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur 33. Copenhagen: Møller.

Poulsen, Jóhan Hendrik W., et al., ed. and trans. 1971. Seyðabrævið. Tórshavn: Føroya fróðskaparfelag.

Rindal, Magnus and Knut Berg, eds. 1983. King Magnus Håkonsson’s Laws of Norway and Other Legal Texts. Corpus codicum Norvegicorum medii aevi, Quarto series, vol. 7 (facs. ed.). Oslo: Selskapet til utgivelse av gamle norske håndskrifter.

Robberstad, Knut, trans. 1923. Magnus Lagabøters bylov. Kristiania: Cammermeyers Boghandel.

Robberstad, Knut, trans. 1981. Gulatingslovi. 4th ed. Norrøne bokverk 33. Oslo: Det Norske Samlaget.

Schlyter, C. J. and Hans Samuel Collin, eds. 1827–77. Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui : Samling af Sweriges gamla lagar. 13 vols. Stockholm: Z. Haeggström.

Schulman, Jana K., trans. 2010. Jónsbók: The Laws of Later Iceland; The Icelandic text according to MS AM 351 fol. Skálholtsbók eldri. Bibliotheca Germanica. Series nova 4. Saarbrücken: AQ-Verlag.

Seip, Didrik A., ed. 1950. Oslo Bylov etter middelalderlige håndskrifter. Corpus codicum Norvegicorum medii aevi, Folio series, vol. 1 (facs. ed.). Oslo: Selskapet til utgivelse av gamle norske håndskrifter.

Seip, Jens A. and Gudmund Sandvik, eds. and trans. 1956. Gammelnorske lovtekster med oversettelse. Bergen and Oslo: Universitetsforlaget.

Sjöros, Bruno, ed. 1919. Äldre västgötalagen i diplomatariskt avtryck och normaliserad text jämte inledning och kommentar. Svenska litteratursällskapet i Finland 144. Helsingfors: Tidnings- och tryckeri-aktiebolaget.

Sjöros, Bruno, ed. 1923. Äldre västgötalagen, i nysvensk översättning. Helsingfors: Schildt.

SL = Holmbäck, Åke and Elias Wessén. 1933–46 [repr. 1979]. Svenska landskapslagar: Tolkade och förklarade för nutidens svenskar. 5 vols. Stockholm: AWE/Geber.

Tamm, Ditlev and Helle Vogt, trans. 2016. The Danish Medieval Laws: The Laws of Scania, Zealand and Jutland. New York: Routledge.

Taranger, Absalon, trans. 1915. Magnus Lagabøters landslov. Kristiania: Cammermeyers boghandel.

Taranger, Absalon, et al., eds. 1904–95. Norges gamle love, anden række, 1388–1604. 4 vols. Christiania: Grøndahl & son.

Vilhjálmur Finsen, ed. and trans. 1852–70. Grágás: Islændernes Lovbog i Fristatens Tid. 4 vols. Kjøbenhavn: Berlings.

Vilhjálmur Finsen, ed. 1879 [repr. 1974]. Grágás, Staðarhólsbók. Odense: Universitetsforlag.

Vilhjálmur Finsen, ed. 1883 [repr. 1974]. Grágás, Skálhóltsbók m.m. Odense: Universitetsforlag.

Wiktorsson, Per-Axel, ed. 2011. Äldre Västgötalagen och dess bilagor i Cod. Holm. B 59. 1–2. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie. Skara: Föreningen för Västgötalitteratur.

Secondary

Aakjær, Svend. ed. 1936. Mønt. Nordisk kultur 29. Stockholm: Bonnier.

Aakjær, Svend. ed. 1936. Maal og vægt. Nordisk kultur 30. Stockholm: Bonnier.

Adams, Ian H. 1976. Agrarian Landscape Terms: A Glossary for Historical Geography. Institute of British Geographers Special Publication 9. London: Institute of British Geographers.

Agnes S. Arnórsdóttir. 2005. “Death and Donation: Different Channels of Property Transfer in Late Medieval Iceland.” In The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400–1900, ed. Maria Ågren and Amy Louise Erickson, pp. 207–19. Aldershot: Ashgate.

Agnes S. Arnórsdóttir. 2006. “Þróun eignarréttar á miðöldum. Þankar í tengslum við rannsókn á málsögulegri og réttarsögulegri þróun í fornum lögum.” Saga 44.1: 205–13.

Agnes S. Arnórsdóttir. 2010. Property and Virginity: The Christianization of Marriage in Medieval Iceland 1200–1600. Aarhus: Aarhus University Press.

Agnes S. Arnórsdóttir and Thyra Nors. 1999. “Ægteskabet i Norden og det europæiske perspektiv – overvejelser om især danske og islandske normer for ægteskab i 12.–14. århundrede.” In Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag, ed. Kari Melby, Ana Pylkkänen and Bente Rosenbeck, pp. 25–54. København: Nordgraf.

Almqvist, Bo. 1965. Norrön niddiktning: Traditionshistoriska studier i versmagi. 1. Nid mot furstar. Nordiska texter och undersökningar 21. 2 vols. Uppsala: Almqvist & Wiksell.

Almquist, Jan Eric. 1955. Lagsagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till den judiciella indelningen I–II. Skrifter utgivna av Rättsgenetiska Institutet vid Stockholms Högskola 2:1–2. Stockholm: Norstedt.

Ambrius, Jonny. 1996. Att dömas till döden: Tortyr, kroppsstraff och avrättningar genom historien. Vällingby: Strömberg.

Andersen, Per. 2006. Lærd ret og verdslig lovgivning: Retlig kommunikation og udvikling i middelalderens Danmark. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundet.

Andersen, Per. 2010. Studier i dansk proceshistorie: Tiden indtil Danske Lov 1683. Bibliotek for ret og kultur 2. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundet.

Andersen, Per. 2011. Legal Procedure and Practice in Medieval Denmark. Medieval Law and Its Practice 11. Boston: Brill.

Andersen, Per. 2014. "'The Truth Must Always Be Stronger': The Introduction and Development of Næfnd in the Danish Provincial Laws". In New Approaches to Early Law in Scandinavia, ed. Stefan Brink and Lisa Collinson, pp. 7–36. Turnhout: Brepols.

Andersen, Per and Mia Münster-Swendsen, eds. 2009. Custom: The Development and Use of a Legal Concept in the Middle Ages; Proceedings of the Fifth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2008. Copenhagen: DJØF.

Andersen, Per, ed. 2013. Law and Disputing in the Middle Ages: Proceedings of the Ninth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2012. Copenhagen: DJØF.

Andersen, Per Mia Münster-Swendsen, and Helle Vogt, eds. 2007. Law before Gratian: Law in Western Europe c. 500–1100: Proceedings of the Third Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2006. Copenhagen: DJØF.

Andersen, Per Mia Münster-Swendsen, and Helle Vogt, eds. 2012. Law and Power in the Middle Ages: Proceedings of the Fourth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2007. 2nd ed. Copenhagen: DJØF.

Andersen, Per Mia Münster-Swendsen, and Helle Vogt, eds. 2011. Law and Private Life in the Middle Ages: Proceedings of the Sixth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2009. Copenhagen: DJØF.

Andersen, Per et al., eds. 2011. Liber amicorum Ditlev Tamm: Law, History and Culture. Copenhagen: DJØF.

Andersen, Per et al., eds. 2012. Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times: Proceedings of the Eighth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2011. Copenhagen: DJØF.

Andersen, Per Sveaas. 1977. Samlingen av Norge og kristningen av landet 800–1130. Handbok i Norges historie 2. Bergen, Oslo and Tromsø: Universitetsforlaget.

Andersson, Thorsten. 1979. "Die schwedischen Bezirksbezeichnungen hund und hundare: Ein Beitrag zur Diskussion einer germanischen Wortfamilie". Frühmittelalterliche Studien 13: 88–124.

Andersson, Thorsten. 1982. “Hund, hundare och härad från språklig synpunkt.” Bebyggelsehistorisk tidskrift 4: 52–66.

Andersson, Thorsten. 1982a. “Äldre territoriell indelning i Sverige.” Bebyggelsehistorisk tidskrift 4.

Andersson, Thorsten. 1984. “Danska bygde- och häradsnamn.” Namn och Bygd: 90.

Andersson, Thorsten. 1999. “Hundare och det germanska hundratalet.” Namn och Bygd: 5–12.

Andersson, Thorsten. 2010. Vad och vade. Svensk slåtter-, rågångs- och arealterminologi. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 110. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Andersson, Thorsten. 2014. “Nordiska distriktsbeteckningar i gammal tid.” Namn och Bygd 102: 5–40.

Andrae, Carl Göran. 1960. Kyrka och frälse i Sverige under äldre medeltid. Studia historica Upsaliensia 4. Uppsala: Almqvist and Wiksell.

Andrén, Anders. 1985. Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark. = The Urban Scene. Towns and Society in Mediaeval Denmark. Acta archaeologica Lundensia. Series in 8o 13. Malmö: Liber Förlag.

Ankarloo, Bengt. 1971. Trolldomsprocesserna i Sverige. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1: Rättshistoriskt bibliotek 17. Stockholm: Nord. bokh. (distr.).

Arnljótr Ólafsson. 1904. “Um lögaura og silfrgang fyrrum á Íslandi.” Tímarit hins íslenzka bókmentafélags 25: 1–26.

Árni Björnsson. 1995. High Days and Holidays in Iceland. Trans. Anna H. Yates. Reykjavík: Mál og menning.

Árni Daníel Júlíusson. 2010. “Signs of Power: Manorial Demesnes in Medieval Iceland.” Viking and Medieval Scandinavia 6: 1–29.

Auður Magnúsdóttir. 2011. “Islänningarna och arvsrätten 1264–1281.” In Arverettens handlingsrom: Strategier, relasjoner og historisk utvikling, 1100–2000, ed. Per Andersen, 27–39. Stamsund: Orkana akademisk.

Axboe, Morten and Magnus Källström. 2013. “Guldbrakteater fra Trollhättan – 1844 og 2009.” Fornvännen 108: 153–71.

Bagge, Sverre. 1991. Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. Berkeley: University of California Press.

Bagge, Sverre. 2010. From Viking Stronghold to Christian Kingdom: State Formation in Norway c. 900–1350. Copenhagen: Tusculanum.

Bagge, Sverre. 2013. “From Fist to Scepter: Authority in Norway in the Middle Ages.” In Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture, Volume 12: Authorities in the Middle Ages; Influence, Legitimacy, and Power in Medieval Society, ed. Sini Kangas, Mia Korpiola and Tuija Ainonen, pp. 161–81. Berlin: De Gruyter.

Bandlien, Björn. 2005. Strategies of Passion: Love and Marriage in Old Norse Society. Turnhout: Brepols.

Baum, Bärbel. 1986. Der Stabreim im Recht. Rechtshistorische Reihe 46. Frankfurt am Main: Lang.

Bayley, David H. 1990. Patterns of Policing: A Comparative International Analysis. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Beal, Peter. 2008. A Dictionary of English Manuscript Terminology 1450–2000. Oxford: Oxford University Press.

Beck, Heinrich. 1975. “Philologische Bemerkungen zu ‘Bauer’ im Germanischen.” In Wort und Begriff ‘Bauer’, ed. Reinhard Wenskus, Herbert Jankuhn and Klaus Grinda, pp. 58–72. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Beck, Heinrich. 1983. Verbwörterbuch zur altisländischen Grágás (Konungsbók). 2 vols. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Beck, Sigríður. 2011. "I kungens frånvaro. Formeringen av en isländsk aristokrati 1271–1387." PhD Diss. University of Gothenburg.

Berend, Nora. 2007. Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900–1200. Cambridge: Cambridge University Press.

Beresford, Maurice Warwick and John Kenneth Sinclair St Joseph. 1979. Medieval England: An Aerial Survey. Cambridge: Cambridge University Press.

Berg, Johan. 2013. “Skänninge i landskapet.” In Borgare, bröder och bönder. Arkeologiska perspektiv på Skänninges äldre historia, ed. Rikard Hedvall et al., pp. 19–42. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Bertell, Erik. 1993. Medeltida skattesystem på Åland. Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse 15. Mariehamn: Ålands kulturstiftelse.

Bjarni Einarsson. 2003. “‘Mansǫngr’ Revisited.” In Opuscula 11, ed. Britta Olrik Frederiksen, pp. 307–15. Bibliotheca Arnamagnaeana 42. Hafniae: C. A. Reitzel.

Bjorvand, Harald. 1994. Holt og holtar. Utviklingen av det indoeuropeiske kollektivum i norrønt. Oslo: Solum.

Bjorvand, Harald and Fredrik Otto Lindeman. 2007. Våre arveord: Etymologisk ordbok. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Serie B Skrifter 105. 2nd ed. Oslo: Novus.

Bjørk, Erik Arne. 1959. “Strandarrætturin í Føroyum.” Fróðskaparrit 8: 66–102.

Bjørk, Erik Arne. 1963. “Nevtollur og nýggjari føroysk løggáva um oyðing av skaðafugli.” Fróðskaparrit 12: 7–52.

Blomkvist, Nils. 2011. “The skattland – a Concept Suitable for Export? The Role of Loosely Integrated Territories in the Emergence of the Medieval State.” In Taxes, Tributes and Tributary Lands in the Making of the Scandinavian Kingdoms in the Middle Ages, ed. Steinar Imsen, pp. 167–188. Trondheim: Tapir Academic Press.

Blöndal, Sigfús. 1920–24. Íslensk-dönsk orðabók. Reykjavík: Gutenberg.

Bolton, Timothy. 2009. The Empire of Cnut the Great: Conquest and the Consolidation of Power in Northern Europe in the Early Eleventh Century. Leiden: Brill.

Bosworth, Joseph and Thomas Northcote Toller. 1898. An Anglo-Saxon Dictionary. Oxford: Clarendon.

Boyer, Régis. 1990. “Einige Überlegungen über das Gottesurteil im mittelalterlichen Skandinavien.” In Das Mittelalter – Unsere fremde Vergangenheit: Beiträge der Stuttgarter Tagung vom 17. bis 19. September 1987, ed. Joachim Kuolt, Harald Kleinschmidt and Peter Dinzelbacher, pp. 173–93. Stuttgart: Helfant Ed.

Brandt, Frederik. 1880. Forelæsninger over den norske retshistorie. 2 vols. Kristiania: Damm.

Bredberg, Anette. 1996. Vikingatida rättssystem: Om rätten i Birka och Adelsö/Birka-tinget. Stockholm: Arkeologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Breisch, Agneta. 1994. Frid och fredlöshet. Sociala band och utanförskap på Island under äldre medeltid. Studia historica Upsaliensia 174. Uppsala: Uppsala University.

Brink, Stefan. 1990. Sockenbildning och sockennamn: Studier i äldre territoriell indelning i Norden = Parish-Formation and Parish-names: Studies in Early Territorial Division in Scandinavia. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 57. Studier till en svensk ortnamnsatlas 14. Uppsala: Gustav Adolfs akad.

Brink, Stefan. 1991. "-hammare". In NORNA, NONELex, https://www.norna.org/content/%E2%80%90hammare

Brink, Stefan. 1994. Hälsinglands äldsta skattelängd. Hjälpskattelängden “Gärder och hjälper” från år 1535. Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Serie C. Källskrifter 2. Uppsala: Ortnamnsarkivet.

Brink, Stefan. 1996. “Forsaringen – Nordens äldsta lagbud.” In Beretning fra femtende tværfaglige vikingesymposium, ed. Else Roesdahl, Preben Meulengracht Sørensen, pp. 27–55. Højbjerg: Hikuin.

Brink, Stefan. 1998. "Land, bygd, distrikt och centralort i Sydskandinavien. Några bebyggelsehistoriska nedslag." In Centrala platser centrala frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern. En Vänbok till Berta Stjernquist, ed. Lars Larsson & Birgitta Hårdh, pp. 297–326. Acta Archaeologica Lundensia Ser. in 8°, No. 28. Stockholm: Almqvist and Wiksell.

Brink, Stefan. 2000a. “Husby.” In Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 15, ed. Heinrich Beck, Dieter Geuenich, Heiko Steuer, pp. 275–78. Berlin, New York: De Gruyter.

Brink, Stefan. 2000b. “Nordens Husabyar – unga eller gamla?” In En bok om husbyar, ed. Michael Olausson, pp. 65–74. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Skrifter 33. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Brink, Stefan. 2002. “Law and Legal Customs in Viking Age Scandinavia.” In Scandinavians from the Vendel Period to the Tenth Century, ed. Judith Jesch, pp. 87–117. Studies in Historical Archaeoethnology 5. Woodbridge: Boydell.

Brink, Stefan. 2003. “Legal Assemblies and Judicial Structure in Early Scandinavia.” In Political Assemblies in the Earlier Middle Ages, ed. Paul Barnwell and Marco Mostert, pp. 61–72. Studies in the Early Middle Ages 7. Turnhout: Brepols.

Brink, Stefan. 2004a. “Mytologiska rum och eskatologiska föreställningar i det vikingatida Norden.” In Ordning mot kaos: Studier av nordisk förkristen kosmologi, ed. Anders Andrén, Kristina Jennbert and Catharina Raudvere, pp. 291–316. Lund: Nordic Academic Press.

Brink, Stefan. 2004b. “Legal Assembly Sites in Early Scandinavia.” In Assembly Places and Practices in Medieval Europe, ed. Aliki Pantos and Sarah Semple, pp. 205–16. Dublin: Four Courts.

Brink, Stefan. 2008a. “Law and Society: Polities and Legal Customs in Viking Scandinavia.” In The Viking World, ed. Stefan Brink and Neil Price, pp. 23–31. London: Routledge.

Brink, Stefan. 2008b. “People and Land in early Scandinavia.” In Franks, Northmen, and Slavs : Identities and State Formation in Early Medieval Europe, ed. Ildar H. Garipzanov, Patrick J. Geary and Przemysław Urbańczyk, pp. 87–112. Turnhout: Brepols.

Brink, Stefan. 2008c. Lord and Lady – bryti and deigja. The Dorothea Coke Memorial Lecture in Northern Studies delivered at University College London 17 March 2005. London: The Viking Society for Northern Research.

Brink, Stefan. 2010a. “Är Forsaringen medeltida?” Hälsingerunor 2010: 109–17.

Brink, Stefan. 2010b. “Hälsingelagens ställning mellan väst och syd, och mellan kung, kyrka och lokala traditioner.” Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens årsbok 2010: 119–35.

Brink, Stefan. 2011a. “Mediality and Usage of Medieval Laws: The Case of the Hälsinge Law.” In Liber Amicorum Ditlev Tamm: Law, History and Culture, ed. Per Andersen et al., pp. 71–74. Copenhagen: Djøf.

Brink, Stefan. 2011b. “Oral Fragments in The Earliest Old-Swedish Laws?” In Medieval Legal Process: Physical, Spoken and Written Performance in the Middle Ages, ed. Marco Mostert and Paul S. Barnwell, pp. 147–56. Utrecht Studies in Medieval Literacy 22. Turnhout: Brepols.

Brink, Stefan. 2012. Vikingarnas slavar: Den nordiska träldomen under yngre järnålder och äldsta medeltid. Stockhom: Atlantis.

Brink, Stefan. 2013a. “The Creation of a Scandinavian Provincial Law: How Was It Done?” Historical Research 86/233: 432–42.

Brink, Stefan. 2013b. “Early Ecclesiastical Organization of Scandinavia, Especially Sweden.” In Medieval Christianity in the North, ed. Kirsi Salonen, Kurt Villads Jensen and Torstein Jørgensen, pp. 23–39. Turnhout: Brepols.

Brink, Stefan. 2014a. “Minnunga mæn: The Usage of Old Knowledgeable Men in Legal Cases.” In Minni and Muninn: Memory in Medieval Nordic Culture, ed. Pernille Hermann, Stephen A. Mitchell and Agnes S. Arnórsdóttir, pp. 197–210. Acta Scandinavica. Aberdeen Studies in the Scandinavian World 4. Turnhout: Brepols.

Brink, Stefan. 2014b. “Bryten.” In Medeltida storgårdar: 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem, ed. Olof Karsvall and Kristofer Jupiter, pp. 73–82. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 131. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur.

Brink, Stefan and Lisa Collinson, eds. 2014. New Approaches to Early Law in Scandinavia. Turnhout: Brepols.

Brink, Stefan. 2016. “Sockenbildningen i Sverige. Forskningsläget 25 år senare.” In Den svenska socknen, ed. Carl Henrik Carlsson, pp. 23–35. Riksarkivets årsbok 2016. Stockholm: Riksarkivet.

Brink, Stefan. Forthcoming. The Law of the Hälsingar: Hälsingelagen: A translation from Old Swedish with an Introduction and Commentary. Medieval Nordic Laws.

Brink, Stefan, Oliver Grimm, Frode Iversen, Halldis Hobæk, Marie Ødegaard, Ulf Näsman, Alexandra Sanmark, Przemyslaw Urbanczyk, Orri Vésteinsson and Inger Storli. 2011. “Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?” Norwegian Archaeological Review 44.1: 89–117.

Baetke, Walter. 1942. Das Heilige im Germanischen. Tübingen: Mohr.

Bäärnhielm, Mauritz. 2014. "Arrende och agrarpolitik i Sverige: En historisk översikt." In Att bruka men inte äga: Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag, ed. Anders Wästfelt, pp. 40–60. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden 61. Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien.

Calissendorff, Karin. 1964. “Helgö.” Namn och Bygd 52: 105–51.

Calissendorff, Karin. 1995. “Ortnamn och rättshistoria: Två praktiska exempel.” Saga och sed 1995: 49–60.

Carlsson, Lizzie. 1934. “De medeltida skamstraffen. Ett stycke svensk kulturhistoria.” Rig 17: 121–50.

Carlsson, Lizzie. 1942. “Nyckeln som rättslig symbol.” Rig 25: 81–99.

Carlsson, Lizzie. 1965. “Jag giver dig min dotter”: Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning. Serien 1: Rättshistoriskt bibliotek 8. Stockholm: Nordiska Bokhandeln.

Cathey, James E. 1978. Review of "Gotlands stavgardar: En ortnamnsstudie" by Ingemar Olsson. Scandinavian Studies 50.2: 218–20.

Cederschiöld, Gustaf. 1887. “Studier öfver isländska Kyrkomåldagar från Fristatstiden.” Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 2: 1–72.

Christensen, Carl Andreas. 1983. “Begrebet bol. Et vidnesbyrd om vikingetidens storbondesamfund.” Historisk tidsskrift (Copenhagen) 83: 1–34.

Clover, Carol. 1986. “Maiden Warriors and Other Sons.” Journal of English and Germanic Philology 85: 35–49.

Clover, Carol. 1993. “Regardless of Sex: Men, Women and Power.” Speculum 68.2: 363–87.

Clunies Ross, Margaret. 1985. “Concubinage in Anglo-Saxon England.” Past & Present 108: 3–34.

Collin, Peter Hodgson. 1989. English Law Dictionary: Engelsk-svensk-engelsk. Stockholm: Esselte ordbok.

Crawford, Barbara E. 2013. The Northern Earldoms: Orkney and Caithness form AD 870 to 1470. Edinburgh: John Donald.

CV = Cleasby, Richard, Guðbrandur Vigfússon and William A. Craigie. 1975. An Icelandic-English Dictionary. 2nd ed. Oxford: Clarendon.

Dahlbäck, Göran. 1988. I medeltidens Stockholm. Stockholm: Stockholms medeltidsmuseum.

Dalberg, Vibeke and John Kousgård Sørensen, 1984. “Bygd og herred og bygdeherred.” Namn och Bygd 1984: 76–89.

Debes, Hans Jacob. 1995. Føroya søga. 2, Skattland og len. Tórshavn: Føroya Skúlabókagrunnur.

Debes Joensen, Høgni and Jens Peder Hart Hansen. 1973. “Dráp og frásagnir um dráp í Føroyum.” Fróðskaparrit 21: 72–85.

Descheemaeker, Eric. 2009. The Division of Wrongs: A Historical Comparative Study. Oxford: Oxford University Press.

DMA = Strayer, Joseph R., ed. 1982–89. Dictionary of the Middle Ages. 13 vols. New York: Scribner.

Dovring, Folke. 1947a. “‘Gilzla oc grutha’ i Smålandslagen.” Arkiv för nordisk filologi 62: 258–60.

Dovring, Folke, 1947b. "Attungen och marklandet: studier över agrara förhållanden i medeltidens Sverige." PhD Diss. Lund University.

Dybdahl, Audun and Jørn Sandnes, eds. 1996. Nordiske middelalderlover: Tekst og kontekst; Rapport fra seminar ved Senter for middelalderstudier 29.–30. nov. 1996. Skrifter - Senter for middelalderstudier 5. Trondheim: Tapir.

Dübeck, Inger. 2003a. “Voldtægtsforbrydelsen i retshistorisk belysning.” Historisk Tidsskrift (Copenhagen) 2003: 53–81.

Dübeck, Inger. 2003b. Kvinder, familie og formue: Studier i dansk og europæisk retshistorie. Copenhagen: Museum Tusculanum.

Dübeck, Inger. 2012. “Concubinage and Marriage in Denmark between the Viking Age and the Reformation. A Comparison between Danish and European Medieval Law.” In Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times: Proceedings of the Eighth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2011, ed. Per Andersen et al., pp. 111–25. Copenhagen: DJØF.

Du Cange et al. 1883–87. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Niort: L. Favre.

Dufeu, Val. (forthcoming). “Researching the Emergence of Commercial Fishing in Iceland & the Faroes: Sagas & Archives.”

Dyrhaug, Sverre. 2012. “Kjøp, kreditt og kontanter i utenrikshandel på 1300-tallet.” Collegium Medievale 25: 41–66.

Düwel, Klaus. 1975. “Runische Zeugnisse zu ‘Bauer’.” In Wort und Begriff ‘Bauer’, ed. Reinhard Wenskus, Herbert Jankuhn and Klaus Grinda, pp. 180–206. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Ebel, Else. 1993. Der Konkubinat nach altwestnordischen Quellen Philologische Studien zur sogenannten „Friedelehe“. Berlin: de Gruyter.

Ehrhardt, Harald. 1977. Der Stabreim in altnordischen Rechtstexten. Skandinavistische Arbeiten 2. Heidelberg: Winter.

Einar Arnórsson. 1945. Réttarsaga alþingis. Reykjavík: Alþingissögunefnd.

Einzig, Paul. 1966. Primitive Money in its Ethnological, Historical and Economic Aspects. 2nd ed. Oxford: Pergamon.

Ejdestam, Julius. 1946. “Omfärd vid besittningstagande av jordegendom.” Svenska Landsmål 69: 86–114.

Ekholst, Christine. 2009. För varje brottsling ett straff: Föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna. Stockholm: Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Ekholst, Christine. 2014. A Punishment for Each Criminal: Gender and Crime in Swedish Medieval Law. Leiden: Brill.

Eliasson, Per and Gustaf Hamilton. 1999.“‘Blifver ondt att förena sigh’– några linjer i den svenska skogslagstiftningen om utmark och skog.” In Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika. Vad är skogshistoria? Hur har den skrivits och varför, ed. Ronny Pettersson, pp. 47–106. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden 22. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Elmevik, Lennart. 1967. Nordiska ord på äldre kāk- och kā(k)s: En etymologisk och ljudhistorisk undersökning. Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 15. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Engeler, Sigrid. 1991. Altnordische Geldwörter. Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte 16. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Ericsson, Alf. 2007. Attungen - ett medeltida fastighetsmått: En agrarhistorisk undersökning baserad på attungsbelägg i SDhk till år 1376 och Folke Dovrings kasuistik. Uppsala: Department of Economy, Swedish University of Agricultural Sciences, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-1896

Ericsson, Alf, ed. 2008. Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.

Ericsson, Alf. 2008b. "Attungen under äldre medeltid." In Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet, ed. Alf Ericsson, pp. 39–63. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.

Ericsson, Alf. 2012. Terra mediaevalis: Jordvärderingssystem i medeltidens Sverige. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-705

Esmark, Kim, Lars Hermanson, Hans Jacob Orning and Helle Vogt, eds. 2013. Disputing Strategies in Medieval Scandinavia. Medieval Law and its Practice 16. Leiden: Brill.

Falk, Hjalmar. 1919. Altwestnordische Kleiderkunde mit besonderer Berücksichtigung der Terminologie. Videnskapsselskapets Skrifter 4. Hist.-filos. Klasse. 1918 nr 3. Kristiania: Jacob Dybwad.

Fix, Hans. 1984. Wortschatz der Jónsbók. Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik 8. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Foote, Peter G. 1984. “Things in Early Norse Verse.” In Festskrift til Ludvig Holm-Olsen på hans 70-årsdagen den 9. juli 1984, ed. Bjarne Fidjestøl et al., pp. 74-83. Øvre Ervik: Alvheim & Eide.

Foote, Peter Godfrey. 2003. 1117 in Iceland and England. The Dorothea Coke Memorial Lecture in Northern Studies delivered at University College London 14 March 2002. London: Viking Society for Northern Research.

Fritzner = Fritzner, Johan. 1883–96 [repr. 1954, 1973]. Ordbog over Det gamle norske Sprog. 1–3. 4 Rettelser og tillegg ved Finn Hødnebø 1972. Oslo – Bergen – Tromsø: Universitetsforlaget.

"Förvaltningshistorisk ordbok." In Svenska litteratursällskapet i Finland, http://fho.sls.fi

Gade, Kari Ellen. 1985. “Hanging in the Northern Law and Literature.” Maal og Minne 1985.3–4: 159–83.

Gammeltoft, Peder. 2001. The Place-Name Element bólstaðr in the North Atlantic Area. Copenhagen: C. A. Reitzel.

GAO = Brather, Sebastian, Wilhelm Heizmann and Steffen Patzold, eds. Germanische Altertumskunde Online. De Gruyter, http://www.degruyter.com/view/db/gao]

Gelsinger, Bruce E. 1981. Icelandic Enterprise: Commerce and Economy in the Middle Ages. Columbia, SC: University of South Carolina Press.

Genzmer, Felix. 1950. “Die germanische Sippe als Rechtsgebilde.” Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung 67: 34–49.

Gerhold, Wolfgang. 2002. Armut und Armenfürsorge im mittelalterlichen Island. Skandinavistische Arbeiten 18. Heidelberg: Winter.

Gísli Pálsson and E. Paul Durrenberger. 1987. “Ownership at Sea: Fishing Territories and Access to Sea Resources.” American Ethnologist 14.3: 508–22.

Gísli Pálsson and E. Paul Durrenberger. 1996. Images of Contemporary Iceland: Everyday Lives and Global Contexts. Iowa City: University of Iowa Press.

Goetting, Lauren. 2006. “Þegn and drengr in the Viking Age.” Scandinavian Studies 78.4: 375–404.

Grönberg, Lennart. 1991. Nordisk rätthistorisk litteratur 1976–-1980: En bibliografisk förteckning. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning. Serien 1: Rättshistoriskt bibliotek 45. Stockholm: Nordiska Bokhandeln.

Guðrún Ása Grímsdóttir. 2015. “A Medieval Prenuptial Agreement.” In 66 Manuscripts from the Arnamagnæan Collection, ed. Matthew James Driscoll and Svanhildur Óskarsdóttir, p. 136. Copenhagen: Museum Tusculanum.

Gunnar Jónsson. 1987. "Waldgang und Lebensringzaun (Landesverweisung) im älteren isländischen Recht: Verfahren, Erscheinungsformen und Strafgründe der Friedloslegung nach der Graugans und in den Sagas." (Unpublished doctoral thesis, University of Hamburg).

Gunnar Karlsson. 2005. “Social Institutions.” In A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture, ed. Rory McTurk, pp. 503–17. Oxford: Blackwell.

Gustafsson, Sofia. 2006. Svenska städer i medeltidens Europa: En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur. Stockholm studies in history 86. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis.

Guth, DeLloyd J. 2002–3. “Why Pay Your Debts? Medieval Iceland’s Answers.” Georgia Journal of International and Comparative Law 31: 65–77.

Guttesen, Rolf. 1999. “On the Oldest Territorial Division of the Faeroe Islands.” Fróðskaparrit 47: 139–52.

Göransson, Sölve. 1961. “Regular Open Field Pattern in England and Scandinavian solskifte.” Geografiska annaler 43: 80–104.

Göransson, Sölve. 1971. Tomt och teg på Öland: om byamål, laga läge och territoriell indelning. Forskningsrapporter från Kulturgeografiska institutionen 27. Uppsala: Uppsala universitet.

Göransson. Sölve. 1976. “Solskifte: The Definition of a Confused Concept.” In Fields, Farms and Settlement in Europe: Papers Presented at a Symposium, Belfast, July 12–15, 1971, ed. Ronald Hull Buchanan, Robin Alan Butlin and Desmond McCourt, 2nd ed., pp. 22–37. Holywood: Ulster Folk and Transport Museum.

Hafström Gerhard 1949a. Ledung och marklandsindelning. Uppsala: Almqvist and Wiksell.

Hafström, Gerhard 1949b. "Sockenindelningens ursprung." In Historiska studier tillägnade Nils Ahnlund 23/8/1949, ed. Åke Stille and Sven Grauers, pp. 51–67. Stockholm: Norstedt.

Hafström, Gerhard. 1951. “Hamarskipt.” Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning. Lund.

Hafström, Gerhard, 1970. Land och lag. 4th rev. ed. Uppsala: Almqvist & Wiksell.

Hagland, Jan Ragnar. 2011. “Frå landskapslov til landslov.” Maal og Minne 103.2: 52–66.

Halldór Hermannsson, 1966. Illuminated Manuscripts of the Jónsbók. Islandica 28. New York: Kraus.

Hansen, Lars Ivar. 2011. “Norwegian, Swedish and Russian ‘taxlands’ in the North.” In Taxes, Tributes and Tributary Lands in the Making of the Scandinavian Kingdoms in the Middle Ages, ed. Steinar Imsen, pp. 295–330. Trondheim: Tapir.

Hasselberg, Gösta. 1948. “Om Smålandslagens inledningsord.” Saga och sed 1948: 44–52.

Hasselberg, Gösta. 1953. Studier rörande Visby stadslag och dess källor. Uppsala: Almqvist and Wiksell.

Hastrup, Kirsten. 1985. Culture and History in Medieval Iceland. An Anthropological Analysis of Structure and Change. Oxford: Clarendon.

Hastrup, Kirsten. 1992. “Uchronia and the Two Histories of Iceland, 1400–1800.” In Other Histories, ed. Kirsten Hastrup, pp. 102–20. London: Routledge.

Hastrup, Kirsten. 2006. “Closing Ranks: Fundamentals in History, Politics and Anthropology.” Australian Journal of Anthropology 17.2: 147–60.

Haubrichs, Wolfgang. 2014. “Baiovarii, Romani and Others. Language, Names and Groups South of the River Danube and in the Eastern Alps during the Early Middle Ages.” In The Baiuvarii and Thuringi: An Ethnographic Perspective, ed. Janine Fries-Knoblach and Heiko Steuer, pp. 23–81. Woodbridge: Boydell.

Hedeager, Lotte 2011. Iron Age Myth and Materiality. An Archaeology of Scandinavia AD 400–1000. London: Routledge.

Heggstad, Leiv, Finn Hødnebø, and Erik Simensen. 2012. Norrøn ordbok. 5th ed. Oslo: Det Norske Samlaget.

Helgi Skúli Kjartansson. 1988. “Serkneskt silfur í Grágás.” In Saga og kirkja. Afmælisrit Magnúsar Más Lárussonar, ed. Gunnar Karlsson, Jón Hnefill Aðalsteinsson and Jónas Gíslason, pp. 43–57. Reykjavík: Sögufélag.

Helgi Þorláksson. 1991. Vaðmál og verðlag: Vaðmál í utanlandsviðskiptum og búskap Íslendinga á 13. og 14. öld. Reykjavík: Fjörföldun Sigurjóns.

Helgi Þorláksson. 2005. “Historical Background: Iceland 870–1400.” In A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture, ed. Rory McTurk, pp. 136–54. Oxford: Blackwell Publishing.

Helgi Þorláksson. 2011. “Ambitious Kings and Unwilling Farmers: On the Difficulties of Introducing a Royal Tax in Iceland.” In Taxes, Tributes and Tributary Lands in the Making of the Scandinavian Kingdoms in the Middle Ages, ed. Steinar Imsen, pp. 133–49. Trondheim: Tapir.

Helle, Knut. 2001. Gulatinget og Gulatingslova. Leikanger: Skald.

Helle, Knut. 1972. Konge og gode menn i norsk riksstyring ca. 1150–1319. Bergen: Universitetsforlaget.

Hellquist = Hellquist, Elof. 1964. Svensk etymologisk ordbok. 3rd ed. Lund: Gleerup.

Hertzberg, Ebbe. 1889. “Tvivlsomme ord i Norges gamle love.” Arkiv för nordisk filologi 5: 223–44.

Hertzberg, Ebbe. 1890. “Efterskrift angaaende tvivlsomme ord i Norges gamle love.” Arkiv för nordisk filologi 7: 262–71.

Heusler, Andreas. 1911. Das Strafrecht der Isländersagas. Leipzig: Duncker u. Humblot.

Hjärne, Erland. 1947. “Roden: Upphovet och namnet; Området och jarlen.” Namn och Bygd 35: 1–96.

Hjärne, Erland. 1980–81. Land och ledung: Ur Erland Hjärnes historiska författarskap, ed. Gösta Åqvist. 2 vols. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning. Serien 1: Rättshistoriskt bibliotek 31–32. Stockholm: Nordiska Bokhandeln.

Hobæk, Halldis. 2013. “Tracing Medieval Administrative Systems: Hardanger, Western Norway.” Journal of the North Atlantic 5: 64–75.

Hoff, Annette. 1997. Lov og landskab: Landskabslovenes bidrag til forståelsen af landsbrugs- og landskabsudviklingen i Danmark ca. 900–1250. Århus: Aarhus universitetsforlag.

Hoff, Annette. 2006. Recht und Landschaft. Der Beitrag der Landschaftsrechte zum Verständnis der Landwirtschafts- und Landschaftsentwicklung in Dänemark ca. 900–1250. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 54. Berlin: De Gruyter.

Hoff, Hans Henning. 2012. Hafliði Másson und die Einflüsse des römischen Rechts in der Grágás. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 78. Berlin: De Gruyter.

Hollander, Lee, 1916. “Notes on the ‘Nornagests þáttr’.” Publications of the Society for the Advancement of Scandinavian Study 3.2: 105–11.

Holm, Olof. 2003 “Den norsk-svenska riksgränsens ålder och hävd: en studie av rikssamlingsprocesser och gränsbildning i mellersta Skandinavien.” Collegium Medievale 16: 135–237.

Holmberg, Bengt. 1946. Tomt och toft som appellativ och ortnamnselement. Studier till en svensk ortnamnsatlas. Uppsala: Appelberg.

Holmberg, Karl Axel. 1969. De svenska tuna-namnen. PhD Diss. Uppsala University.

Holmbäck, Åke. 1919. Ätten och arvet enligt Sveriges medeltidslagar. Uppsala: Almqvist and Wiksell.

Holmbäck, Åke. 1920. Studier över de svenska allmänningarnas historia I. Rättsreglerna för intaga av jord vid den fasta bosättningen. Uppkomsten av särskilda slag av allmänningar. Uppsala universitets årsskrift. Juridik. I. Uppsala: Almqvist and Wiksell.

Holmblad, Lars G. 1993. Eriksgatan från medeltid till nutid. Stockholm: Carlsson.

Horstrup, Paul. 1963. “Snob.” Zeitschrift für deutsche Wortforschung 19: 64–74.

Imsen, Steinar. 2009. “Den gammelnorske drapsprosessen.” Historisk tidsskrift (Oslo) 88.2: 185–229.

Imsen, Steinar, ed. 2011. Taxes, Tributes and Tributary Lands in the Making of the Scandinavia Kingdoms in the Middle Ages. Trondheim studies in history. ‘Norgesveldet’, Occasional Papers 2. Trondheim: Tapir.

Imsen, Steinar, ed. 2013. Legislation and State Formation: Norway and its Neighbours in the Middle Ages. Trondheim studies in history. ‘Norgesveldet’, Occasional Papers 4. Oslo: Akademika.

Imsen, Steinar. 2014. “Royal Dominion in the ‘Skattlands’.” In Rex Insularum: The King of Norway and His ‘Skattlands’ as a Political System c. 1260–c. 1450, ed. Steinar Imsen, pp. 35–99. Bergen: Fagbokforlaget.

Inger, Göran. 1999. “Kanonisk och inhemsk rätt under biskop Brynolf Algotssons tid.” Kyrkohistorisk årsskrift 99: 9–16.

Inger, Göran. 1999. “Skänninge möte 1248 ur rättshistorisk synpunkt.” Årsbok Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala 1999: 177–95.

Inger, Göran. 2011. Svensk rättshistoria. 5th ed. Malmö: Liber.

Iversen, Tore. 1997. Trelldommen: Norsk slaveri i middelalderen. Historisk insitutt, Universitetet i Bergen. Skrifter 1. Bergen: Historisk Institutt, Univ. i Bergen.

Iversen, Tore, ed. 2011. Archbishop Eystein as Legislator: The European Connection. Trondheim: Tapir.

Jacoby, Michael. 1986. Germanisches Recht und Rechtssprache zwischen Mittelalter und Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung des skandinavischen Rechts: Gegenthese zu J. Grimm und zur romantischen Auffassung im 20. Jh. Lexemdistribution und Lexemverhalten in Textsorten und Dialekten innerhalb historischer Sprachstufen 1. New York: Peter Lang.

Janson, Svante. 2011. “The Icelandic Calendar.” Scripta Islandica 62: 51–104.

Jesch, Judith, ed. 2002. Scandinavians from the Vendel Period to the Tenth Century. Studies in Historical Archaeoethnology 5. Woodbridge: Boydell.

Jochens, Jenny. 1993. “Gender Symmetry in Law? The Case of Medieval Iceland.” Arkiv för nordisk filologi 108: 46–67.

Jochens, Jenny. 2001. “Representations of Skalds in the Sagas 2: Gender Relations.” In Skaldsaga: Text, Vocation and Desire in the Icelandic Sagas of Poets, ed. Russell Poole, pp. 309–32. Berlin: De Gruyter.

Johansson, Marie. 1998. “Att stämma till ting: Om rättegångssystemet i Östgötalagen.” Scandia 64: 161–93, 325–26.

Johnsen, Oscar Albert. 1912. “Ord- og sagregister.” In Norges gamle Love: Anden række, 1388–1604, ed. Absalon Taranger, vol. 1. Christiania: Grøndahl and søn.

Jón Helgason. 1952. “Nøkur orð aftrat um kongsbókina.” Útiseti 7: 113–15.

Jón Hnefill Aðalsteinsson. 1986–89. “The Position of Freed Slaves in Medieval Iceland.” Saga-Book 22: 33–49.

Jón Jóhannesson. 2006. A History of the Old Icelandic Commonwealth. Trans. Haraldur Bessason. Winnipeg: University of Manitoba Press.

Jón Viðar Sigurðsson. 1995. “The Icelandic Aristocracy after the Fall of the Free State.” Scandinavian Journal of History 20.3: 153–66.

Jón Viðar Sigurðsson. 1999. Chieftains and Power in the Icelandic Commonwealth. Trans. Jean Lundskær-Nielsen. Odense: Odense University Press.

Jón Viðar Sigurðsson. 2011a. “Kings, Earls and Chieftains: Rulers in Norway, Orkney and Iceland c. 900–1300.” In Ideology and Power in the Viking and Middle Ages, ed. Gro Steinsland et al., pp. 69–108. Leiden: Brill.

Jón Viðar Sigurðsson. 2011b. “Skattlandet Island: Fra høvdingmakt til kongemakt.” In Nordens plass i middelalderens nye Europa: Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier, ed. Lars Ivar Hansen, Richard Holt and Steinar Imsen, pp. 89–104. Tromsø: Orkana.

Jón Viðar Sigurðsson. 2012. “The Organisation of Hólar Bishopric According to Auðunarmáldagar.” In ‘Ecclesia Nidrosiensis’ and ‘Noregs veldi’, ed. Steinar Imsen, pp. 243–59. Bergen: Fagbokforlaget.

Jón Viðar Sigurðsson. 2014. “The Making of a ‘Skattland’: Iceland 1247–1450.” In Rex Insularum: The King of Norway and His ‘Skattlands’ as a Political System c. 1260–c.1450, ed. Steinar Imsen, pp. 181–225. Bergen: Fagbokforlaget.

Jón Viðar Sigurðsson. 2015. “Kongemakt og lokalsamfunn på Island ca. 1260–1450.” Heimen 1: 17–24.

Jones, Gwyn. 1940. “Fjörbaugsgarðr” Medium Ævum IX, 155–63.

Juel, Christian. 2009. Den Fynske Landbebyggelse 950–1350 e.kr.: En komparativ analyse af arkæologiske kilder og middelalderens landskabslove. Specialeoversigt 2009. Copenhagen: Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet.

Jurasinski, Stefan. 2002. “Reddatur Parentibus: The Vengeance of the Family in Cnut's Homicide Legislation.” Law and History Review 20.1: 157–180.

Jörgensen, Nils. 1987. Studier över syntax och textstruktur i nordiska medeltidslagar. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 76. Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet.

Jørgensen, Poul Johannes. 2007. Dansk strafferet fra reformationen til Danske Lov, ed. Ditlev Tamm and Helle Vogt. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundet.

Jørgensen, Torstein. 2014. “Civil and Clerical Homicide in Late Medieval Norway.” In New Approaches to Early Law in Scandinavia, ed. Stefan Brink and Lisa Collinson, pp. 67–87. Turnhout: Brepols.

Kadane, Joseph and Ferdinand Næshagen. 2013. “The Number of Killings in Southern Rural Norway 1300–1569.” Annals of Applied Statistics 7.2: 846–59, https://doi.org/10.1214/12-aoas612

Kalkar, Otto. 1881–1918. Ordbog til det ældre danske sprog, 1300–1700. 5 vols. Copenhagen: Thiele.

Kardell, Lars. 2003. “Det medeltida skogsbruket (1200–1600).” In Svenskarna och skogen 1. Jönköping: Från ved till linjeskepp. Jönköping: Skogsstyrelsen.

Karras, Ruth Mazo. 1988. Slavery and Society in Medieval Scandinavia. New Haven: Yale University Press.

Keyser, Rudolf. 1856. Den norske Kirkes Historie under Katholicismen. Christiania: Chr. Tønsberg.

Kilger, Christoph . 2008. “Wholeness and Holiness: Counting, Weighing and Valuing Silver in the Early Viking Period.” In Means of Exchange: Dealing with Silver in the Viking Age, ed. Dagfinn Skre, pp. 253–325. Kaupang Excavation Project. Publication Series, vol. 2. Norske Oldfunn XXIII. Århus: Aarhus University Press.

Kjus, Audun. 2011. Død som straff i middelalderen. Oslo: Unipub.

Kleiva, Ivar. 1985. Gulatinget: Tingstader og Lovverk. Bergen: Norsk Bokreidingslag.

KLNM = Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid = Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingtid til reformasjonstid = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid. 1980–82. 2nd ed. 22 vols. Copenhagen: Rosenkilde og Bagger.

Kock, Ebbe. 1926. Om hemföljd (förtida arv) i svensk rätt t.o.m 1734 års lag. Lund: Ohlsson.

Kongsrud, Helge. 2011. Det norske kanslerembetet: Kompetanse, funksjoner, arkivdannelse og overleveringsveier. Oslo: Riksarkivaren.

Konráð Gíslason. 1881. “Nogle Bemærkinger angående Ynglingatal.” Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1881: 185–251.

Korpiola, Mia. 2004. Between Betrothal and Bedding: The Making of Marriage in Sweden, ca. 1200–1610. Vantaa: Mia Korpiola.

Korpiola, Mia. 2011. Regional Variations in Matrimonial Law and Custom in Europe, 1150–1600. Leiden: Brill.

Krag, Claus. 2008. “The Creation of Norway.” In The Viking World, ed. Stefan Brink and Neil Price, pp. 645–51. London: Routledge.

Kværness, Gunhild. 1996. Blote kan ein gjere om det berre skjer i løynd: Kristenrettane i Gulatingslova og Grágás og forholdet mellom dei. KULTs skriftserie 65. Oslo: Noregs forskingsråd.

Landro, Torgeir. 2010. “Kristenrett og kyrkjerett: Borgartingskristenretten i eit komparativt perspektiv”. Bergen. PhD Diss. Universitetet i Bergen.

Larsson, Gabriela Bjarne. 2010. Laga fång för medeltidens kvinnor och män: Skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300–1500. Serien 1: Rättshistoriskt bibliotek 66. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning.

Larsson, Gabriela Bjarne. 2012. “Wives or Widows and their Representatives.” Scandinavian Journal of History 37.1: 49–68.

Larsson, Inger. 2009. Pragmatic Literacy and the Mediecal Use of the Vernacular. The Swedish Example. Turnhout: Brepols.

Larsson, Inger. 2010. “The Role of the Swedish Lawman in the Spread of Lay Literacy.” In Along the Oral-Written Continuum: Types of Texts, Relations and their Implications, ed. Slávica Rankovic, pp. 411–27. Utrecht Studies in Medieval Literacy 20. Turnhout: Brepols.

Larsson, Mats G. 1987. Hamnor, husbyar och ledung. Lund: University of Lund, Hist. museet.

Larsson, Mats. G. 1988. “Folkland och folkvapen.” Fornvännen 83: 224–33.

Latham & Howlett = Latham, Ronald Edward and D. R. Howlett. 1975–2013. Dictionary of Medieval Latin From British Sources. 17 vols. Oxford: Oxford University Press.

Lawing, Sean. 2013. “The Place of the Evil: Infant Abandonment in Old Norse Society.” Scandinavian Studies 85.2: 133–50.

LexMA = Lexikon des Mittelalters. 2013. 9 vols. Munich: Metzler.

Lindkvist, Thomas. 1979. Landborna i Norden under äldre medeltid. Uppsala: Almqvist and Wiksell.

Lindkvist, Thomas. 1989. “Skatter och stat i den tidiga medeltidens Sverige.” In Medeltidens födelse, ed. Anders Andrén, pp. 171–84. Nyhamnsläge: Gyllenstiernska Krapperupstift.

Lindkvist, Thomas, 1993, 1995. Plundring, skatter och den feodala statens framväxt: Organisatoriska tendenser i Sverige under övergången från vikingatid till tidig medeltid. Opuscula Historica Upsaliensia 1. Uppsala: Historiska Institutionen, Uppsala University.

Lindkvist, Thomas. 1998. “Kyrklig beskattning.” In Sveriges kyrkohistoria 1: missionstid och tidig medeltid, ed. Bertil Nilsson, pp. 216–21. Stockholm: Verbum.

Lindkvist, Thomas. 2000. “Droit et genèse de l'État dans la Suède médiévale: Royauté et communautés.” In Justice et législation, ed. Antonio Padoa-Schioppa, pp. 251–70. Paris: Presses universitaires de France.

Lindkvist, Thomas. 2007. “The lagmän (law-speakers) as a Regional Elite in Medieval Västergötland.” In Lés elites nordiques et l’Europe occidentale (XIIe–XVe siècle): Actes de la rencontre franco-nordique organisée à Paris, 9–10 juin 2005, ed. Tuomas M. S. Lehtonen and Élisabeth Mornet, pp. 67–78. Publications de la Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale 94. Paris: Publications de la Sorbonne, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.33115

Lindkvist, Thomas. 2008. “Kungamakten och skatterna.” In Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet, ed. Alf Ericsson, pp. 163–75. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.

Lindkvist, Thomas. 2009a. “Bonden i lagen.” Agrarhistoria på många sätt: 28 studier om människan och jorden; Festskrift till Janken Myrdal på hans 60-årsdag, ed. Britt Liljewall et al., pp. 57–72. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Lindkvist, Thomas. 2009b. “The Hälsingelag and Hälsingland as a Political Periphery.” In Itinéraires du savoir de l'Italie à la Scandinavie : Xe–XVIe siècle: Études offertes à Elisabeth Mornet, ed. Corinne Péneau, pp. 137–47. Paris: Publications de la Sorbonne, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.11544

Lindkvist, Thomas. 2010. “I stället för ättesamhälle?” In Gaver, ritualer, konflikter. Et rettsantropologisk perspektiv på nordisk middelalderhistorie, ed. Hans Jacob Orning, Kim Esmark and Lars Hermanson, pp. 291–300. Oslo: Unipub.

Lindkvist, Thomas. 2013. “Individ och kollektiv: Kring allmänning i Äldre Västgötalagen.” In Berättelser från markerna: En antologi om järn, skog och kulturarv; En vänbok till Gert Magnusson, ed. Ing-Marie Pettersson Jensen, Lena Berg Nilsson and Catarina Karlsson, pp. 177–82. Norberg: Bergslagens medeltidsmuseum.

Lindkvist, Thomas. 2013. “Västergötland as a Community and the Making of a Provincial Law.” In Legislation and State Formation: Norway and its Neighbours in the Middle Ages, ed. Steinar Imsen, pp. 55–65. Oslo: Akademika.

Lindkvist, Thomas. Forthcoming. The Västgöta Law I (Äldre Västgötalagen), II (Yngre Västgötalagen). Medieval Nordic Laws.

Lindow, John. 1976. Comitatus, Individual and Honor: Studies in North Germanic Institutional Vocabulary. University of California Publications in Linguistics 83. Berkeley: Univ. of California Press.

Lithberg, Nils and Wessén, Elias. 1939. Den gotländska runkalendern 1328. Stockholm: Wahlström and Widstrand.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier. 2005. “Heder och sexuellt våld: En undersökning av medeltida isländska källor.” In Hedersmord: Tusen år av hederskulturer, ed. Kenneth Johansson, pp. 47–75. Lund: Historiska Media.

Lúðvík Ingvarsson. 1970. Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum. Reykjavík: Menningarsjóður.

Lund, George F. V. 1967. Det ældste danske skriftsprogs ordforråd: Ordbog til de gamle danske landskabslove, de sønderjyske stadsretter samt øvrige samtidige sprogmindesmærker; Fra omtr. 1200 til 1300. Copenhagen: Københavns Universitets Fond.

Lund, Niels, 1966. Lið, leding og landsværn. Roskilde.

Lundberg, Birger, 1972. Territoriell indelning och skatt i Uppland under medeltiden. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Historiska serien 28. Stockholm.

Lundbye, J. T. 1933. “Danmarks veje i oltid og middelalder.” In Nordisk kultur: samlingsverk. 16. B. Handel och samfärdsel under medeltiden, ed. Adolf Schück, pp. 200–16. Stockholm: Bonnier.

Lunden, Kare. 1999. “Money Economy in Medieval Norway.” Scandinavian Journal of History 24.3–4: 245–65.

Lýður Björnsson. 1972–79. Saga sveitarstjórnar á Íslandi. 2 vols. Reykjavík: Almenna.

Lynch, Joseph H. 1998. Christianizing Kinship – Ritual Sponsorship in Anglo-Saxon England. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.

Lönnroth, Erik. 1940. Statsmakt och statsfinans I det medeltida Sverige: studier över skatteväsen och länsförvaltning. Göteborgs högskolas årsskrift 46:3. Göteborg: Wettergren & Kerber.

Maček, Dora. 2009. “Law Terms in Saga and Translation.” In Analecta Septentrionalia: Beiträge zur nordgermanischen Kultur- und Literaturgeschichte, ed. Wilhelm Heizmann, Klaus Böldl and Heinrich Beck, pp. 238–55. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde – Ergänzungsbände 65. Berlin, New York: De Gruyter.

Magnús Már Lárusson. 1956. “Biskupskjör á Íslandi.” Andvari 81: 87–100.

Magnús Már Lárusson. 1967. Fróðleiksþættir og sögubrot. Reykjavík: Alþýðuprentsmiðjan.

Magnús Már Lárusson. 1971. “Á höfuðbólum landsins.” Saga 9: 40–90.

Már Jónsson and Patricia Pires Boulhosa. 2011. “Tithe and Tribute in Thirteenth-Century Iceland.” In Taxes, Tributes and Tributary Lands in the Making of the Scandinavian Kingdoms in the Middle Ages, ed. Steinar Imsen, pp. 151–63. Trondheim: Tapir.

Marold, Edith. 2007. “Mansǫngr – a Phantom Genre?” In Learning and Understanding in the Old Norse World: Essays in Honour of Margaret Clunies Ross, ed. Judy Quinn, Kate Heslop and Tarrin Wills, pp. 239–62. Turnhout: Brepols.

Maurer, Konrad von. 1890. “Reksþegn.” Arkiv för nordisk filologi 7: 272–80.

Maurer, Konrad von. 1908. Vorlesungen über altnordische Kirchenverfassung und Eherecht. Leipzig: A. Deichert.

Maurer, Konrad von. 1910. Altisländisches Strafrecht und Gerichtswesen. Leipzig: A. Deichert.

Maurer, Konrad von. 1968. Das älteste Hofrecht des Nordens: Eine Festschrift, zur Feier des vierhundertjährigen Bestehens der Universität Uppsala im Auftrage des akademischen Senates der Ludwig-Maximilians-Universität zu München verfaßt. Aalen: Scientia-Verl.

Meissner, Rudolf. 1935. “Einleitung.” In Norwegisches Recht: Das Rechtsbuch des Gulathings, trans. Rudolf Meissner, pp. XVIII–XXVII. Weimar.

Meissner, Rudolf. 1938. Das norwegische Gefolgschaftsrecht. (Hirðskrá). Germanenrechte 5. Weimar: Böhlau.

Midderhoff, Hanns. 1937. Untersuchungen zur Stellung der germanischen Frau im altnordischen Konsens- und Fehderecht auf Grund literarischer und juristischer Quellen. Berlin: Triltsch and Huther.

Miller, William Ian. 1983. “Choosing the Avenger: Some Aspects of the Bloodfeud in Medieval Iceland and England.” Law and History Review 1.2: 159–204.

Miller, William Ian. 1984. “Avoiding Legal Judgment: The Submission of Disputes to Arbitration in Medieval Iceland.” American Journal of Legal History 28: 95–134.

Miller, William Ian. 1988. “Ordeal in Iceland.” Scandinavian Studies 60.2: 189–218.

Miller, William Ian. 1990. Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland. Chicago: University of Chicago Press.

Miller, William Ian and Helle Vogt. 2015. “Finding, Sharing and Risk of Loss: Of Whales, Bees and Other Valuable Finds in Iceland, Denmark and Norway.” Comparative Legal History 3.1: 38–59.

MSE = Pulsiano, Phillip, ed. 1993. Medieval Scandinavia: An Encyclopedia. New York: Garland.

Modéer, Kjell Å. 2010. Historiska rättskällor i konflikt: En introduktion i rättshistoria. 3rd ed. Stockholm: Santérus.

Much, Rudolf. 1935. “Silva Caesia.” Zeitschrift für Mundartforschung 11.1: 39–48.

Mundal, Else. 2016. “‘At læra prest til kirkju’. Islandske prestar i ufridom.” In Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson, ed. Martin Berntson and Anna Minara Ciardi, pp. 277–88. Bibliotheca theologiae practicae 97. Skellefteå: Artos.

Mykland, Knut. 1989. Norges historie. Bind 15. Historisk atlas, oversikter, register. Oslo: Cappelen.

Myrberg, Nanouschka. 2009. “An Island in the Middle of an Island: On Cult, Laws and Authority in Viking Age Gotland.” In From Ephesos to Dalecarlia: Reflections on Body, Space and Time in Medieval and Early Modern Europe, ed. Elisabet Regner, pp. 101–18 .Stockholm: Statens historiska museum.

Myrdal, Janken. 1999a. Det svenska jordbrukets historia. Jordbruket under feodalismen 1000–1700. Stockholm: Stift. Lagersberg.

Myrdal, Janken. 1999b. “Skogshistoria i ett agrarhistoriskt perspektiv.” In Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika. Vad är skogshistoria? Hur har den skrivits och varför, ed. Ronny Pettersson, pp. 125–32. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden 22. Stockholm: Skogs- och lantbruksakademien.

Myrdal, Janken. 2011. “Farming and Feudalism, 1000–1700.” In The Agrarian History of Sweden: From 4000 BC to AD 2000, ed. Janken Myrdal and Mats Morell, pp. 72–117. Lund: Nordic Academic Press.

Myrdal, Janken and Claes Tollin. 2003. “Brytar och tidigmedeltida huvudgårdar.” In Trälar. Ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid, ed. Thomas Lindkvist and Janken Myrdal, pp. 133–68. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 17. Stockholm: Nordiska museet.

Måhl, K. G. 1990. “Bildstenar och stavgardar – till frågan om de gotländska bildstenarnas placering.” Gotländskt arkiv: Meddelanden från föreningen Gotlands fornvänner 62: 13–28.

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se

Naumann, Hans-Peter. 1979. Sprachstil und Textkonstitution: Untersuchungen zur altwestnordischen Rechtssprache. Beiträge zur nordischen Philologie 7. Basel: Helbing & Lichtenhahn.

Naumann, Hans-Peter. 2003. “Andreas Heuslers Übersetzungen aus dem Altisländischen.” In Runica – Germanica – Mediaevalia, ed. Wilhelm Heizmann and Astrid van Nahl, 466–79. Berlin: de Gruyter.

NE = Nationalencyklopedin

Neckel, Gustav. 1916. “Adel und Gefolgschaft: Ein Beitrag zur germanischen Altertumskunde.” Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 41: 385–436.

Nevéus, Clara. 1974. Trälarna i landskapslagarnas samhälle: Danmark och Sverige = Die Sklaven in der Gesellschaft der Landschaftsrechten: Dänemark und Schweden. Studia historica Upsaliensia 58. PhD Diss. Uppsala University.

Ney, Agneta. 1998. “Människor i marginalen: Sociala definitioner i medeltida lagtexter.” In Främlingar - ett historiskt perspektiv, ed. Anders Florén and Åsa Karlsson, pp. 105–18. Opuscula historica Upsaliensia 19. Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala University.

Ney, Agneta. 2012. “‘Uselt är att vara varg’: Om vargterminologi i västnordisk litteratur och rättsuppfattning.” Historisk tidskrift (Stockholm) 132.3: 483–89.

Niermeyer & van de Kieft = Niermeyer, Jan Frederik and C. van de Kieft. 2002. Mediae Latinitatis lexicon minus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Nilsson, Bertil. 1989. De sepulturis: Gravrätten i Corpus iuris canonici och i medeltida nordisk lagstiftning. Bibliotheca theologiae practicae 44. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Nilsson, Bertil. 2001. “Gudsdomar i Skandinavien under vikingatid och medeltid.” In Kontinuitäten und Brüche in der Religionsgeschichte. Festschrift für Anders Hultgård zu seinem 65. Geburtstag am 23.12.2001, ed. Olof Sundqvist, Astrid van Nahl and Michael Stausberg, pp. 503–35. Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 31. Berlin, New York: de Gruyter.

Nilsson, Göran B. 2012. Nytt ljus över Yngre Västgötalagen: Den bestickande teorin om en medeltida lagstiftningsprocess. Serien 1: Rättshistoriskt bibliotek 69. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning.

Nilsson, Göran B. 2013. “Vad man bör veta om yngre Västgötalagen.” Västgötalitteratur: 49–62.

Nordal, Guðrún. 1998. Ethics and Action in Thirteenth-Century Iceland. Odense: Odense University Press.

NF = Linder, Nils, John Rosén, Theodor Westrin, Bror Ferdinand Olsson, and Bernhard Meijer, eds. 1875–99. Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp. 20 vols. Stockholm: Expeditionen af Nordisk famimljebok. [“1800-talsutgåvan” available at runeberg.org]

NK = Brøndum Nielsen, Johannes, Otto von Friesen, and Magnus Olsen, eds. 1931–56. Nordisk Kultur. 30 vols. Stockholm: Bonnier.

Norseng, Per G. 1987. “Lovmaterialet som kilde til tidlig nordisk middelalder.” In Nordiska historikermötet: Rapporter til den XX nordiske historikerkongres, Reykjavik 1987, ed. Gunnar Karlsson. pp. I:48–77. Ritsafn Sagnfræðistofnunar 18. Reykjavík: Sagnfræðistofnun Háskola Íslands.

Norseng, Per G. 1991. “Law Codes as a Source for Nordic History in the Early Middle Ages.” Scandinavian Journal of History 16: 137–66.

Nørrevang, Arne. 1979. “Land Tenure, Fowling Rights, and Sharing of the Catch in Faroese Fowling.” Fróðskaparrit 27: 30–49.

ODEE = T. F. Hoad, ed. 1986. Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford: Clarendon.

ODS = Ordbog over det danske sprog: Historisk ordbog 1700–1950, https://ordnet.dk/ods

Ólafur Lárusson. 1960. Lov og ting: Islands forfatning og lover i fristatstiden. Bergen: Universitetsforlaget.

Olesen, Jens E. 2000. “Middeladeren til 1536: Fra rejsekongedømme til administrationscentrum.” In Dansk forvaltningshistorie: stat, forvaltning og samfund. 1, Fra middelalderen til 1901, ed. Leon Jesperson and E. Ladewig Petersen, pp. 4–48. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Olsen, Olaf. 1966. Hørg, hov og kirke: Historiske og arkæologiske vikingetidsstudier. Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie. Copenhagen: Gad.

Olsson, Ingemar. 1976. Gotlands stavgardar – en ortnamnsstudie. Visby: Press.

Olsson, Ingemar. 1992. “Stavgardsproblemet – ännu en gång.” Fornvännen 87: 91–97

Olsson, Mats. 1999. Vikingatida träldom: Om slaveriets plats i Skandinaviens ekonomiska historia. Lund Papers in Economic History 67. Lund: Department of Economic History, Lund University.

Olsson, Stefan. 2016. Gísl. Givande och tagande av gisslan som rituell handling i fredsprocesser under vikingatid och tidig medeltid. PhD Diss. University of Bergen.

ONP = Ordbog over det norrøne prosasprog. 2010–, onp.ku.dk

Orning, Hans Jacob. 2008. Unpredictability and Presence: Norwegian Kingship in the High Middle Ages. Leiden: Brill.

Orning, Hans Jacob. 2011. Norvegr: Norges historie. Bind I: Frem til 1400. Oslo: Aschehoug.

Orning, Hans Jacob. 2014. “Borgerkrig og statsutvikling i Norge i middelalderen – en revurdering.” Historisk tidsskrift (Oslo) 2014.2: 193–216.

Orning, Hans Jacob, Kim Esmark and Lars Hermanson, eds. 2010. Gaver, ritualer, konflikter: Et rettsantropologisk perspektiv på nordisk middelalderhistorie. Oslo: Unipub.

Orri Vésteinsson. 2009. “Upphaf goðaveldis á Íslandi.” In Heimtur: ritgerðir til heiðurs Gunnari Karlssyni sjötugum, ed. Guðmundur Jónsson, Helgi Skúli Kjartansson and Vésteinn Ólason, pp. 298–331. Reykjavík: Mál og menning.

Orri Vésteinsson. 2013. “What is in a Booth? Material Symbolism at Icelandic Assembly Sites.” Journal of the North Atlantic sp5: 111–24.

Páll Sigurðsson. 2016. Lagaþankar. Safn greina um réttarframkvæmd og lögfræði frá ýmsum tímum. Reykjavík: Háskóli Íslands.

Pappenheim, Max. 1933. “Über die Rechtsnatur der altgermanischen Schenkung.” Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung 53: 35–88.

Pellijeff, Gunnar. 1967. Lag om gård i västgötalagarna. Nordiska texter och undersökningar 22. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Petersen, Sámal. 1972. “Tingstaðurin á Tinganesi.” Fróðskaparrit 20: 71–88.

Pettersen, Gunnar I. 2013. Priser og verdiforhold i Norge ca. 1280–1500. Riksarkivaren. Skriftserie 39. Oslo: Riksarkivet.

Pettersson, Jonatan. 2000. “Husabyarna – en kritisk forskningsöversikt.” In En bok om husbyar, ed. Michael Olausson, pp. 65–74. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Skrifter nr 33. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Araa%3Adiva-5625

Phillpotts, Bertha. 1913 [repr. 2010]. Kindred and Clan in the Middle Ages and After. Cambridge: Cambridge University Press.

Pipping, Hugo. 1913. Äldre Västgötalagens ordskatt: Samlad och ordnad. Acta Societatis Scientiarium Fennicae 42.4. Helsingfors: Finska litteratursällskapet.

Pons Sanz, Sara María. 2007. Norse-Derived Vocabulary in Late Old English Texts: Wulfstan’s Works; A Case Study. Odense: John Benjamins.

Porsmose, Erland. 1988. “Middelalder o. 1000–1536.” In Det danske landbrugs historie I. Oldtid og middelalder, ed. Claus Bjørn et al., pp. 226–31. Odense: Landbohistorisk Selskab.

Rahmqvist, Sigurd. 1996. Sätesgård och gods. De medeltida frälsegodsens framväxt mot bakgrund av Upplands bebyggelsehistoria. Uppsala.

RGA = Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 1973–2008. 1–35, Register, 1–2. Berlin & New York: De Gruyter.

Ricketts, Philadelphia. 2010. High-Ranking Widows in Medieval Iceland and Yorkshire: Property, Power, Marriage and Identity in the Twelfth and Thirteenth Centuries. Leiden: Brill.

Rietz, Johan Ernst. 1862–67 [repr. 1962]. Svenskt dialektlexikon: Ordbok öfver svenska allmogespråket. Lund: Gleerups.

Riddersporre, Mats. 2001. “Skånska bolskiften – Hötofta.” In Plats, Landskap, Karta. En vänskrift till Ulf Sporrong, pp. 64–65. Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Riddersporre, Mats. 2008. “Det skånska bolet.” In Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet, ed. Alf Ericsson, pp. 23–38. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.

Riisøy, Anne Irene. 2002. “What’s on the Case-List? Legal Texts and Felonies Rediscovered.” Scandinavian Journal of History 27.2: 77–89.

Riisøy, Anne Irene. 2005. “Kristenrettene og sosialhistorien.” In Den kirkehistoriske utfordring, ed. Steinar Imsen, pp. 59–74. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Riisøy, Anne Irene. 2009. Sexuality, Law and Legal Practice and the Reformation in Norway. Northern World 44. Leiden : Brill.

Riisøy, Anne Irene. 2010. “Outlawry and Moral Perversion in Old Norse Society.” In Bodies of Knowledge: Cultural Interpretations of Illness and Medicine in Medieval Europe, ed. Sally Crawford and Christina Lee, pp. 19–26. Studies in Early Medicine 1. Oxford: Archaeopress.

Riisøy, Anne Irene. 2013. “Sacred Legal Places in Eddic Poetry: Reflected in Real Life?” Journal of the North Atlantic 5: 28–41.

Riisøy, Anne Irene. 2014. “Outlawry: From Western Norway to England.” In New Approaches to Early Law in Scandinavia, ed. Stefan Brink and Lisa Collinson, pp. 101–29. Turnhout: Brepols.

Riisøy, Anne Irene. 2015. “Deviant Burials: Societal Exclusion of Dead Outlaws I Medieval Norway.” In Cultures of Death and Dying in Medieval and Early Modern Europe, ed. Mia Korpiola and Anu Lehtinen, pp. 49–81. Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences 18. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies.

Riisøy, Anne Irene. 2016. Rings for Compensation and Fines. Unpublished manuscript.

Rindal, Magnus. 1995. “Dei norske mellomalderlovene.” In Skriftlege kjelder til kunnskap om nordisk mellomalder, ed. Magnus Rindal, pp. 7–20. KULTs skriftserie 38. Oslo: Noregs forskingsråd.

Robberstad, Knut. 1961. “Løgting og gildi.” Fróðskaparrit 10: 42–46.

Robberstad, Knut. 1980. Rettssoga. 2nd ed. Oslo: Universitetsforlaget.

Rothenborg, Jørend Nathalie. 1988. Tingets betydning som offentligt organ i det tidlige norske middelaldersamfund: Belyst ud fra Snorre Sturlusons Heimskringla samt de tidlige landskabslove og disses gammelgermanske baggrund. [S.l.: s.n.]

Rosén, Jerker. 1949. Kronoavsöndringar under äldre medeltid. Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund XLV. Lund: Gleerup.

Runer, Johan. 2012. “Huvudtionde, odal och prästgårdar.” Historisk tidskrift (Stockholm) 132.4: 595–623.

Ruthström, Bo. 1988. “Oklunda-ristningen i rättslig belysning.” Arkiv för nordisk filologi 103: 64–75.

Ruthström, Bo. 1990. “Forsaringen.” Arkiv för nordisk filologi 105: 41–55.

Ruthström, Bo. 1993. “Öre – förslag till en alternativ etymologi.” Arkiv för nordisk filologi 108: 94–121.

Ruthström, Bo. 1999. “Om den fornisländska terminologien för hövding och hövdingadöme.” Arkiv för nordisk filologi 114: 89–102.

Ruthström, Bo. 2002. “Nordic language history and legal history.” In The Nordic languages, ed. Oskar Bandle et al., pp. 344–54. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 22:1. Berlin & New York: De Gruyter.

Ruthström, Bo. 2003. Land och fæ: Strukturellt-rättsfilologiska studier i fornnordiskt lagspråk över beteckningar för egendom i allmänhet med underkategorier. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning. Serien 1: Rättshistoriskt bibliotek 61. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning.

Røsstad, Rune. 1997. A tveim tungum: Om stil og stilvariasjon i norrønt lovmål. Oslo: Norges forskningsråd.

Sandnes, Jørn. 2006. “Noen merknader til motstandsbestemmelse i Frostatingsloven.” Historisk tidsskrift (Oslo) 85.2: 289–98.

Sandholm, Åke. 1965. Primsigningsriten under nordisk medeltid. Acta Academiae Aboensis. Ser. A 29.3. Åbo: Åbo Akademi.

Sandvik, Gudmund and Jón Viðar Sigurðsson. 2005. “Laws.” In A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture, ed. Rory McTurk, pp. 223–44. Oxford: Blackwell.

SAOB = Svenska Akademiens ordbok, https://www.saob.se/

Sawyer, Birgit and Sawyer, Peter. 2002. “The Good People of Scandinavia.” In Norna u istotsjnika Sud'by: Sbornik statej v-est Eleny Alexsondrovny Mel'nikovaj, pp. 370–83. Moscow: Indrik.

Schlyter = Schlyter, Carl Johan. 1877. “Glossarium ad Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui = Ordbok till Samlingen af Sweriges gamla lagar.” Vol. 13 of Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar. Lund: Gleerup.

Schulte, Michael. 2011. “Early Scandinavian Legal Texts. Evidence of Preliterary Metrical Composition?” Nowele 62/63: 1–30.

Schultze, Alfred. 1939. Zum altnordischen Eherecht. Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse 91.1. Leipzig: Hirzel.

Schück, Adolf. 1933. “Sveriges vägar och sjöleder under forntid och medeltid.” Nordisk kultur: samlingsverk. 16. B. Handel och samfärdsel under medeltiden, ed. Adolf Schück, pp. 229–55. Stockholm: Bonnier.

Schück, Adolf. 1949. “Svithjod och folklanden. Ett diskussionsinlägg.” In Historiska studier tillägnade Nils Ahnlund 23/8/1949, ed. Sven Grauers and Åke Stille, pp. 8–50. Stockholm: Norstedt.

Schück, Herman. 2005. Rikets råd och män: Herredag och råd i Sverige 1280–1480. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.

Scovazzi, Marco. 1971. “Der römische pontifex und die Eriksgata der schwedischen Könige.” Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung 88: 198–204.

See, Klaus von. 1964. Altnordische Rechtswörter: Philologische Studien zur Rechtsauffassung und Rechtsgesinnung der Germanen. Hermaea 16. Tübingen: Niemeyer.

See, Klaus von. 2006. “Altnordische Rechtssprache als mittelalterliche Fachsprache. ” In Leges – Gentes – Regna: Zur Rolle von germanischen Rechtsgewohnheiten und lateinischer Schrifttradition bei der Ausbildung der frühmittelalterlichen Rechtskultur, edited by Gerhard Dilcher and Eva-Marie Distler, pp. 159–65. Berlin: E. Schmidt.

Seggewiß, Hermann-Josef. 1978. Goði und Hǫfðingi. Die literarische Darstellung und Funktion von Gode und Häuptling in den Isländersagas. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Siltberg, Tryggve. 2008. “Marklejet – Gotlands jordatal för undersåtarna.” In Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet, ed. Alf Ericsson, pp. 85–117. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.

Sjöholm, Elsa. 1988. Sveriges medeltidslagar: Europeisk rättstradition i politisk omvandling. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning.

Sjöholm, Elsa. 1990. “Sweden's Medieval Laws: European Legal Tradition – Political Change.” Scandinavian Journal of History 15.1–2: 65–87.

Skre, Dagfinn. 1995. “Kirken før sognet. Den tidligste kirkeordningen i Norge.” In Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge, ed. Hans-Emil Lidén, pp. 170–233. Oslo: Universitetsforlaget.

Skre, Dagfinn, ed. 2007. Kaupang in Skiringssal. Aarhus: Aarhus University Press.

SNL = Den store norske leksikon. 2015–, www.snl.no

Sporrong, Ulf. 1992. “hammarskifte.” In Nationalencyklopedin, ed. Kari Marklund, vols. 26, VIII. Höganäs: Bra böcker.

Sporrong, Ulf. 2008. “Jordägande och jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet – ett försök till sammanfattning.” In Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet, ed. Alf Ericsson, pp. 241–61. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.

Steen, Sverre. 1933a. “Vejene og leden i Norge. ” Nordisk kultur: samlingsverk. 16. B. Handel och samfärdsel under medeltiden, ed. Adolf Schück, pp. 217–28. Stockholm: Bonnier.

Steen, Sverre. 1933b. “Fartøier i Norden i middelalderen.” Nordisk kultur: samlingsverk. 16. B. Handel och samfärdsel under medeltiden, ed. Adolf Schück, pp. 282–300. Stockholm: Bonnier.

Steffen, Richard. 1945. “Gotlands indelning och organisation.” In Boken om Gotland: Minnesskrift med anledning av Gotlands återförening med Sverige genom freden i Brömsebro den 13 augusti 1645. D. 1, Gotlands historia fram till år 1645, ed. Mårten Stenberger, pp. 226–53. Visby.

Steinnes, Asgaut. 1936. Mål, vekt og verderekning i Noreg i millomalderen og ei tid etter. Nordisk Kultur XXX, pp. 84–154. Oslo: Aschehoug.

Steinnes, Asgaut. 1974. Styrings- og rettsskipnad i Sørvest-Noreg i mellomaladeren. Oslo: Det Norske Samlaget.

Strauch, Dieter. 1998. “Wikinger.” In Dieter Strauch, Kleine rechtsgeschichtliche Schriften: Aufsätze 1965–1997; Aus Anlaß seines 65. Geburtstages, ed. Manfred Baldus and Hanns Peter Neuheuser, pp. 366–77. Köln: Böhlau.

Strauch, Dieter. 2008a. “Geschworene statt Eisenprobe: Entwicklungen im mittelalterlichen schwedischen Prozeß.” In Nomen et Fraternitas: Festschrift für Dieter Geuenich zum 65. Geburtstag, ed. Uwe Ludwig and Thomas Schilp, pp. 765–86. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde Ergänzungsbände 62. Berlin, New York: De Gruyter.

Strauch, Dieter. 2008b. “Grundzüge des mittelalterlichen skandinavischen Sklavenrechts.” In Von den leges barbarorum bis zum ius barbarum des Nationalsozialismus: Festschrift für Hermann Nehlsen zum 70. Geburtstag, ed. Thomas Gutmann, et al., pp. 224–65. Köln: Böhlau.

Strauch, Dieter. 2011. “Skandinavisches Recht: Einführung und Überblick.” In Altertumskunde – Altertumswissenschaft – Kulturwissenschaft: Erträge und Perspektiven nach 40 Jahren Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, ed. Heinrich Beck et al., pp. 293–316. Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 77. Berlin and Boston: De Gruyter.

Strauch, Dieter. 2013. “Snorri Sturluson und der isländische Weg zum Schatzland Norwegens.” In Snorri Sturluson – Historiker, Dichter, Politiker, ed. Heinrich Beck, Wilhelm Heizmann and Jan van Nahl, pp. 267–302. Berlin: De Gruyter.

Strauch, Dieter. 2013a. “Rechtsbücher und Gesetzbücher im Norden (LaghmanLaghsagaSidveniæ).” Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 130: 37–77.

Strauch, Dieter. 2016. Mittelalterliches nordisches Recht bis ca. 1500: Eine Quellenkunde. Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 97. 2nd ed. Berlin: De Gruyter.

Stuard, Susan Mosher. 1995. “Ancillary Evidence for the Decline of Medieval Slavery.” Past & Present 149: 3–28.

Ståhle, Carl Ivar. 1988. Studier över Östgötalagen. Efter författarens efterlämnade manuskript utgivna av Gösta Holm. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Svenska skrifter 257 = 77. Uppsala: Svenska fornskriftsällsk.

Ståhle, Carl Ivar. 1958. Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagspråk. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Sunde, Jørn Øyrehagen. 2005. Speculum legale: Rettsspegelen; Ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Sunde, Jørn Øyrehagen, ed. 2006. Rettstekstar i mellomalderen: Idé og praksis. Rettshistoriske studier 17. Institutt for offentlig retts skriftserie 2006/6. Oslo: Institutt for offentlig rett.

Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011a. “Fiende og frende på Gulating i mellomalderen.” In Frå Gulatinget til Gulatings plass, ed. Bjørn Solbakken, pp. 52–69. Bergen: John Grieg.

Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011b. “Innovative Reception: Reception and Innovation Concerning Fixed Time Periods as a Criterion for the Acquisition and Loss of Rights in the Gulating Compilation.” In Liber Amicorum Ditlev Tamm: Law, History and Culture, ed. Per Andersen, Pia Letto-Vanamo, Kjell Åke Modéer and Helle Vogt, pp. 217–29. Copenhagen: DJØF.

Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. “Daughters of God and Counsellors of the Judges of Men: Changes in the Legal Culture of the Norwegian Realm in the High Middle Ages.” In New Approaches to Early Law in Scandinavia, ed. Stefan Brink and Lisa Collinson, pp. 131–83. Turnhout: Brepols.

Sundkvist, Olof. 2008. “Cult Leaders, Rulers and Religion.” In The Viking World, ed. Stefan Brink and Neil Price, pp. 223–26. London: Routledge.

Sundkvist, Olof. 2015. “Custodian of the Sanctuary: Protecting Sacred Space as a Ritual Strategy for Gaining Legitimacy and Power in Pre-Christian Scandinavia.” In Rituals, Performatives, and Political Order in Northern Europe, c. 650–1350, ed. Wojtek Jezierski et al., 113–34. Turnhout: Brepols.

Svavar Sigmundsson. 2003. “Navne på de administrative inddelinger i Island.” In Den 10. nasjonale konferansen i namngransking, ed. Åse Wetås og Tom Schmidt, pp. 11–24. Oslo: Seksjon for namnegransking.

Sveinbjörn Rafnsson. 1974. Studier i Landnámabók: Kritiska bidrag till den isländska fristatstidens historia. Lund: Gleerup.

Sveinbjörn Rafnsson. 1985. “Um Staðarhólsmál Sturlu Þórðarsonar: Nokkrar athuganir á valdsmennsku um hans daga.” Skírnir 159: 143–59.

Sverrir Jakobsson. 2013. “From Reciprocity to Manorialism: On the Peasant Mode of Production in Medieval Iceland.” Scandinavian Journal of History 38.3: 273–95.

Syrett, Martin. 2000. “Drengs and Thegns Again.” Saga-Book 25: 243–71.

Söderlind, Stefan, 1989. Leding och härad. Gård och by. En studie i medeltida svensk kameralistik och drätsel. Uppsala: Reprocentralen.

Söderwall, K. F. 1884–1973. Ordbok öfver svenska medeltids-språket. 2 vols. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Svenska skrifter. Lund.

Sørensen, Preben Meulengracht. 1993. Fortælling og ære. Studier i islændingesagaerne. Aarhus: Aarhus universitetsforlag.

Sørlie, Mikjel. 1965. En færøysk-norsk Lovbok fra omkring 1310: En studie i færøysk språkhistorie. Tórshavn: Mentunargrunnur Føroya Løgtings.

Tamm, Ditlev. 1996. Dansk rettshistorie. 2nd ed. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets forl.

Tamm, Ditlev. 2002a. Retshistorie: Danmark, Europa, globale perspektiver. Copenhagen: Jurist- og Økonomforb.

Tamm, Ditlev. 2002b. “Gulatingsloven og de andre gamle nordiske landskabslove.” Tidsskrift for rettsvitenskap 1/2: 292–308.

Tamm, Ditlev. 2011. The History of Danish Law: Selected Articles and Bibliography. Law and Culture Series 5. Copenhagen: Djøf/Jurist- og Økonomforbundet.

Tamm, Ditlev, W. Schubert and J. U. Jørgensen. 2008. Quellen zur dänischen Rechts- und Verfassungsgeschichte (12.–20. Jahrhundert). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Tamm, Ditlev and Helle Vogt, eds. 2011. How Nordic are the Nordic Medieval Laws? Medieval Legal History 1. Copenhagen: University of Copenhagen Press.

Taranger, Absalon. 1890. Den angelsaksiske kirkes indflydelse paa den norske. Udgivet af Den norske historiske forening. Kristiania: Grøndahl & søns bogtrykkeri.

Taranger, Absalon. 1935. Utsikt over den norske retts historie, 1: Innledning. Rettskildenes historie. 2nd ed., ed. Knut Robberstad. Oslo.

Tegengren, Gunilla. 2015. Sverige och Nordlanden: Förvaltning och nordlig expansion 1250–1550. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 72. PhD Diss., University of Gothenburg, http://hdl.handle.net/2077/39337

Thunaeus, Harald. 1968. Ölets historia i Sverige. 1, Från äldsta tider till 1600-talets slut. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Tollin, Clas. 1999. Rågångar, gränshallar och ägoområden. Rekonstruktion av fastighetsstruktur och bebyggelseutveckling i mellersta Småland under äldre medeltid. Meddelande nr 101, Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet. Stockholm: Stockholm University.

Tollin, Clas. 2008. “Från avkastning till areal: olika sätt att värdera jord.” In Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet, ed. Alf Ericsson, pp. 139–62. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.

Tveito, Olav. 2005. “‘Svarteboka’ frå Vinje som bidrag til temaet fromhet og folklore.” Tidsskrift for Teologi og Kirke 2005.3: 212–29.

Tveito, Olaf. 2011. Gravskikk og kristning: En analyse i skandinavisk perspektiv 9.–11. århundre. Oslo: Novus.

Ugulen, Jo Rune. 2008. ‘…alle the knaber ther inde och sædescwenne…’ : Ei undersøking i den sosiale samansetjinga av den jordeigande eliten på Vestlandet i mellomalderen. Phd Diss. Universitet i Bergen.

Ugulen, Jo Rune. 2012. “The hauldr: Peasant or Nobleman?” In Law and Power in the Middle Ages: Proceedings from the Fourth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History, ed. Per Andersen, Mia Münster-Swendsen and Helle Vogt, 2nd ed. pp. 139–45. Copenhagen: DJØF.

Ulsig, Erik. 1981. “Landboer og bryder, skat og landgilde: De danske fæstebønder og deres afgifter i det 12. og 13. århundrede.” In Middelalder, metode og medier: Festskrift til Niels Skyum-Nielsen på 60-årsdagen den 17. oktober 1982, ed. Karsten Fledelius, Niels Lund and Herluf Nielsen, pp. 137–65. Viborg: Museum Tusculanums Forlag.

Ulsig, Erik. 2011. Danmark 900–1300: Kongemagt og samfund. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Vainio, Charlotte. 2013. “Empowered Spouses: Matrimonial Legal Authority in Sweden.” In Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture, Volume 12: Authorities in the Middle Ages; Influence, Legitimacy, and Power in Medieval Society, ed. Sini Kangas, Mia Korpiola and Tuija Ainonen, pp. 285–306. Berlin: De Gruyter.

Venge, Mikael. 2002. Dansk skattehistorie. Bd. 1: Danmarks skatter i middelalderern indtil 1340. Copenhagen: Told- og Skattehistorisk Selskab.

Vestergaard, Torben Anders. 1988. “The System of Kinship in Early Norwegian Law.” Mediaeval Scandinavia 12: 160–93.

Veturliði Óskarsson. 2001. Middelnedertyske låneord I islandsk diplomsprog frem til år 1500. PhD Diss. Uppsala University.

Vídalín, Páll. 1854. Skýríngar yfir fornyrði lögbókar þeirrar, er Jónsbók kallast. Reykjavík: Íslenzka bókmentafélag.

Vinogradoff, Paul. 1907. “Transfer of Land in Old English Law.” Harvard Law Review 20.7: 532–48.

Vogt, Helle. 2005. Slægtens funktion i nordisk højmiddelalderret: Kanonisk retsideologi og fredsskabende lovgivning. Copenhagen: Jurist- og økonomforbundet.

Vogt, Helle. 2008. “Fledföring – Elder Care and the Protection of the Interests of Heirs in Danish Medieval Laws.” The Legal History Review 76: 273–81.

Vogt, Helle. 2010. The Function of Kinship in Medieval Nordic Legislation. Medieval Law and its Practice 9. Leiden: Brill.

Vogt, Helle. 2012. “The King’s Power to Legislate in Twelfth and Thirteenth Century Denmark.” In Law and Power in the Middle Ages, ed. Per Andersen, Mia Münster-Swendsen and Helle Vogt, 2nd ed., pp. 5–14. Copenhagen: DJØF.

Vogt, Helle. 2013. “Legal Encounters in Estonia under Danish Rule, 1219–1347.” In Cultural Encounters during the Crusades, ed. Kurt Villads Jensen, Kirsi Salonen and Helle Vogt, 237–43. Odense: University Press of Southern Denmark.

Vogt, Helle and Ditlev Tamm. 2013. “Creating a Danish Legal Language: Legal Terminology in the Medieval Law of Scania.” Historical Research 86.233: 505–14, https://doi.org/10.1111/1468-2281.12007

Vogt, Helle and Mia Münster-Swendsen, eds. 2006. Law and Learning in the Middle Ages: Proceedings of the Second Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2005. Copenhagen: DJØF.

de Vries, Jan. 2000. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. 2nd ed. Leiden: Brill.

Wennström, Torsten. 1933. “Fredlösheten: några rättshistoriska filologiska synpunkter.” Vetenskapssocieteten i Lund årsbok 1933: 53–85.

Wennström, Torsten. 1936. Tjuvnad och fornæmi: Rättsfilologiska studier i svenska landskapslagar. Lund: Gleerup.

Wennström, Torsten. 1946. Lagspråk och lagtexter: Rättsfilologiska studier i svenska landskapslagar. Lund: Gleerup.

West, John F. 1975. “How Old is the Faroese grannastevna?” Fróðskaparrit 23: 48–59.

Widgren, Mats. 1997. “Fields and Field Systems in Scandinavia during the Middle ages.” In Medieval Farming and Technology. The Impact of Agricultural Change in Northwest Europe, ed. John Langdon and Grenville G. Astill, pp. 173–92. Leiden: Brill.

Wijkander, Keith. 1983. Kungshögar och sockenbildning: Studier i Södermanlands administrativa indelning under vikingatid och tidig medeltid. Nyköping: Södermanlands mus.

Winberg, Christer. 1985. Grenverket. Studier rörande jord, släktskapssystem och ståndsprivilegier. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1: Rättshistoriskt bibliotek 38. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning.

Wood, Susan. 2006. The Proprietary Church in the Medieval West. Oxford: Oxford University Press.

Wærdahl, Randi Bjørshol. 2011. The Incorporation and Integration of the King’s Tributary Lands into the Norwegian Realm, c. 1195–1397. Leiden: Brill.

Wærdahl, Randi Bjørshol. 2013. “Friends or Patrons? Powerful Go-Betweens in the Norwegian Realm in the High Middle Ages.” In Friendship and Social Networks in Scandinavia c. 1000–1800, ed. Jón Viðar Sigurðsson and Thomas Småberg, pp. 93–114. Turnhout: Brepols.

Zoega, Geir T. 1975. A Concise Dictionary of Old Icelandic. Oxford: Clarendon Press.

Åqvist, Gösta. 1989. Kungen och rätten. Studier till uppkomsten och den tidigare utvecklingen av kungens lagstiftningsmakt och domsrätt under medeltiden. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1: Rättshistoriskt bibliotek 43. Lund: Institutet för rättshistorisk forskning.

Åstrand, Björn. 2000. Tortyr och pinligt förhör: Våld och tvång i äldre svensk rätt. Umeå: Institutionen för historiska studier.

Åström, Adolf. 1897. Om svensk jordäganderätt. Stockholm: Norstedt.

Ødegaard, M. 2013. “State Formation, Administrative Areas, and Thing Sites in the Borgarthing Law Province, Southeast Norway.” Debating the thing in the North 1: The Atlantic Assembly Project. Journal of the North Atlantic sp5: 42–63.

Þorkell Jóhannesson. 1933. Die Stellung der freien Arbeiter in Island. Reykjavík: E.P. Briem.

Þorvald Thoroddsen. 1908–22. Lýsing Íslands. 4 vols. Copenhagen: S. L. Möller.