The Hartlib Papers

Title:Copy? Memo On Ecclesiastical Peace, In Latin
Dating:undated
Ref:20/11/31A-44B: 44B BLANK
[20/11/31A]

           Meditatio de dissidio Ecclesiastico inter
                     Evangelicos tollendo.
1.   Quatuor mihi videntur esse genera eorum qui religionem defendunt: 1. alij mero judicio defendunt. 2. Alij [judicio? altered] miscent affectus. 3. alij meris affectibus pugnant. 4. alij denique nec judicio nec affectibus, sed alio quodam litigandi modio, quod appello fidem monstrosam.
2.   Omnibus hisce error inest, et correctione indigent.
                 De postremo prius.
3.   Per postremum intelligo ipsum affectum quarundam mentium erga religionem, quâ audent conceptam de religione suam sententiam intrepido animo, et voluntariorum periculorum aditu alijs commendare, ut eos in Societatem opiniones alliciant.
4.   Hoc affectu ductos videas 1. monachos in papata prævijs gressibus et vaxillis exercitum in hæreticorum, ut putant copias ductitasse. 2. Eosdem, nec non Iudæos sæpè, Turcas aut Ethnicos sub opinione martyrij mortem crudelissimam pro religione suâ subijsse. 3. Multos inter Papistas ita audaces, ut in faciem Dei sese sistant, et diris execrationibus et juramentis Dei poenas ac diabolorum omnium furorem in se provocent si falsa sit, quam tuentur sententia.
5.   Facilè quidem hoc [telorum?] genus repellitur, ne nobis noceat. Respondemus enim talibus 1. Quicquid tu hujus facis nihil nisi tuum testimonium pro religione tuâ profers, licet istud
[20/11/31B]

circumstantijs quibusdam confirmes aut vestias. 2. Quantum cunque autem tuum testimonium ornes ne crede tamen me tuo testimonio tantum daturum ut propter hoc solum à meâ religione deficiam. 3. Da mihi igitur testimonium divinum, tum deficiam.
  Object: Atqui hov est testimonium divinum, quod Deus ita provocantos poenam tamen non punit. Recipe Deus ne illos quidem statim punit, qui voluntariè et consultè pejerant, nedum illos qui ex errore. Quære exempla et rationes.
6.   Sed tamen affectum istum ita revocare ad anatomiam proriæ naturæ, ut ne apud [Greek: homognomoountes] quidem habeat speciem argumenti, hoc opus, hic labor est.
7.   Habet enim veræ fidei speciem non omninò absimilem, quippe persuasio de accepta Dei gratiâ tanta est, ut [Greek: plerophorian] fidelium <left margin: coram throno et tribunali Dei> (.quæ fides est heroica non omnibus communis fidelibus:) non parum referat.
8.   Neutiquam satis dicunt, qui statuunt ex ambitione merâ hoc procedere. Circumstantiæ enim facti sæpè suggerunt talia argumenta, quæ honoris cogitationem non adesse satis probant.
9.   Nec satisfaciunt, qui indurationem Diaboli hunc affectum definiunt sunt enim ejusmodi homines sæpè maximè dociles nec puto Paulam ante conversionem ab hâc mente ita fuisse valde alienum si quis [letter deleted] conversationem ejus in Id Iudaism consideret. Gal. 2. 14. Quis autem putat tales à Diabolo induratos præsertim cum in ijs ferè demum appareat, hæc induratio, qui veritatem, cui nolunt assentiri, benè norunt et eviectem habent.
[20/11/32A]

10. Quamvis hoc fateor, quo præcipua illa Antichristi Instrumenta Diabolus sæpè indurat ad talem audaciam, ut hâc ratione Deo quasi infaciem illudat, quod alijs deinde faciunt non eodem impulsu, sed eodem exemplo.
11. Ego puto hoc genus animi non ineptè appellari monstrasam fidem. Sicut enim in animalium generatione, deficiente concursu primæ causæ, natura sæpè exorbitat in generationem monstri, referentis non tantum speciem aliquam animalis, sed ex motus quosdam vitalibus haud absimiles (.lege Lemnium.) ita in regeneratione Spirituali, seu generatione fidei externa pietatis media in usu sui Spiritus S. concursu destituta exorbitant ad generationem talium affectuum, quæ materiales quasdam dispositiones ad veram fidem induerunt, earumque vi edunt actiones veræ fidei actionibus similes.
12. Sed non tantum potest fieri in quibusdam gradibus, sed potest hæc monstrosa generatio omnes partes fidei ad summus[altered from summas?] gradus assimilare, sicut Lemnius testatur, monstra quædam violentissimi motus ac stridoris quoque edita, et tamen utrique vitali animâ destituta.
13. Est enim in religione multum naturæ, quæ religione extensâ et in ulteriores gradus sublimatâ, attemperatè quoque intenditur: imò omnis sicut peccati, ita religionis actus motus naturalis est, quem Sp. Sanctus ex facultate elicit, et de facultati prius rectificatâ qualificat ad rectitudinem. Quod si loco Spiritus hanc naturam excitant et qualificant sola externa media, et a Diabolo vel impulsus, vel exem-
[20/11/32B]

-plum saltem præsto est, existit similitudo fidei vel religionis id omni gradu.
14. Hoc non tantum potest fieri in papatu, ubi matrix ipsa et verbo quasi animalis aut seminalis speciebus præsto est, sed et apud Ethnicos aliquo gradu potuit contingere, ubi bona educatio nonnullum regenerationis medium, itidemque rationis et eruditionis cultus locum habeant.
15. Quibus jam otium est, illi nullo negotio cum voluptate investigabunt specialius quales aberrationes et quibus de causis in hujus monstri conceptione formatione et denique partu contingant.
16. Quin imò ubi vera fides generatur, res ita habet, ut mediorum usus consuetudinibus, occasionibus, calamitatibus, seductionibus etc: ita sæpè concutiatur, ut fides generata ab abortivo embryone aut inepto monstro infirmitate, aut tortuositate suâ non satis notabiliter differat.
                        De Tertio.
17. Tertium genus eorum est, qui meris affectibus pugnant etsi argumenta quædam pro instrumentis seu armis, quæ furor ministrat, assumunt, ad affectus in fraudem adversarij effundendos.
18 .In hanc classem referri debent homines, præter Ecclesiasticos et literatos, ferè omnes, et utinam nulli ex [istis?].
19. [Hi?] in controversiarum negotio perinde sese habeat ac in negotio salvificæ fidei; præsumtione videlicet dicuntur,
[20/11/33A]

et carnali securitate, nunquam de probatione sui ipsius soliciti.
20. Eodem igitur modo etiam corrigendi, videlicet â pastoribus suis seriò monendi, ut ne præsumant cum alijs disputare priusquam rationem ipsi possent suæ doctrinæ sufficientem reddere, donec autem id possint, occupent se in studio discendi, non in prurigine arguendi.
21. Sunt præterea in aliam occupationem assuefaciendi, videlicet in veram et seriam considerationem de origine veræ cognitionis, quod scilicet illa fit donum Dei datum non nisi ijs, qui eam quærunt per laboriosum usum mediorum, unde crescet in ipsis hæc cogitatio et examen affectus istos obtundens. Si cognitio Dei donum est et per media datur, sumne ego talis qui fuerim in Scripturis, concionibus, precibus, etc: adeò diligent, ut meritò habeam causam arguendi præsumendi, quod mihi rectior de religione opinio sit, quam ille. Et si habeo, annon illi qui non acceperunt, commiserationem potius quam insectationem meruntur.
22. Si tamen in concionibus controversiæ sunt attingendæ, auditores non tantum instruendi sunt argumentis quibus possint religionem defendere, sed etiam informandi moribus, quibus in disputando cum alijs uti debent, videlicet seriâ præparatione, loco opportuno, mansuetudine, intentione ædificandi. etc.
23. Et hoc quælibet pars non tantum adversæ partis, sed et suæ partis auditoribus præscribere debet. Non tantum nostri Lutheranos, sed et nostri nostros arguant, et contra.
24. Præsertim etiam accedat authoritus Magistratus, qui rixosos ipsos homines inter pocula et in locis sæpè obscænis hasce
[20/11/33B]

rixas de religione serunt, tanquam publicos religionis profanatores interdictis et poenis coërcent.
                       De Secundo
25. Secundum genus eorum, qui in disputando judicio miscent affectus, Theologorum, præsertim concionantium, bonum numerum continet.
26. Hi quintuplici ferè remedio indigent: Suasione, Instructione, Tolerantia, Desuefactione, coactione.
27. Per[altered from Pers] suasionem intelligo monitionem eorum argumentis efficacibus conceptam, ut examinent, an hic sit legitimus modus defendendi veritatem, [an?] divinitus sit licitum eos, quos pro socus æternæ salutis necesse habent agnoscere, propter errorem in religione tantis odijs et morsibus infectare, an denique solis Scripturis in assertione hujus dogmatis ducantur, serioque deposuerint considerationem honoris, consuetudinis/
28. Argumentorum illorum prævium habemus authorem Iac. Acontium ferè libris prioribus duobus Stratag. Sath.
29. Per instructionem intelligo accuratiorem discussionem [istiis?] dubiæ quæstionis, quæ conscientiam sæpè tangit, videlicet, quomodo hoc possit simul consistere, ut quis istud examen, quod è thesi 25 instituat, et tamen dubitationem in religionis negotio vitet? Hujus quæstionis prævius discussor est idem Accontius lib.1. Et certè hâc quæstione, quam nimis rarò memini in Scholasticas disquisitionis venire, rectè intellectâ, multi erunt crebriores in hoc examine, adeoque tardiores ad convitiandum.
[20/11/34A]

30. Est autem meo judicio hujus quæstionis eadem ferè ratio cum illâ: quomodo cum perpetuâ fide in Deum possit consistere examen an nos, simus tales, quibus Deus sit propitius. Ex hisce quæstionibus non intellectis hoc fluit, quod homines nunquam volunt dubitare se in Dei gratiâ esse, et quoniam nunquam dubitant de hoc, concludant se nunquam adhuc in infidelitatem incidisse, adeoque non posse damnari: Item ne semel quidem audent in dubium vocare, quod rectè de religione sentiant, ideoque nunquam se examinant aut probant[altered], peccatum[altered] putantes si assertum aliquando aut judicium examinationum intervallis abrumpant. Foret igitur omnino necessaria harum quæstionum accurata disscussio et crebrior ad populum etiam institutio de ijs. Adhuc semel dico et rotundius me explico, fundamentum hujus Ecclesiasticæ litis magna imò maxima ex parte in hisce tribus esse.
1. quod multi non satis intelligunt doctrinam de fide justificante.
2. Quod neque satis clarè intelligunt illum actum fidei, quo circa veritatem amplectendam versatur.
3. Denique quod doctrina se adiaphoris nondum satis determinatè explicata est.
  Meo judicio Theologi ex usu Ecclesiæ facerent, si reliquis elaborandis tamdiu intermissis certatim in his doctrinis magis elaborandis operam suam sumerent. Si videro ut me [lector?] in his meditationibus acceperit, an ut inanem novatorem, an ut fidelem monitorem, pro eo meditationem aliquam, quam
[20/11/34B]

de prioribus duobus habeo prodam vel supprimam, unde rectius peterit quod volo intelligi. Præter hæc adjungo etiam votum meum voto Verulamij l.q. de augm. scient. scilicet ut instituatur tractatus sobrius et diligens, qui de legitimo usu rationis humanæ in divinis præcipiat.
31. [Tolerantiam? altered] intelligo, ne in rebus adiaphoris et levioribus lacessantur multis contradictionibus tamdiu donec pax Ecclesiarum adoleverit ad aliquam firmitudinem. Vtraque autem pars hic debet definire quænam in suâ religione habeat pro adiaphoris et in adversâ pro tolerabilibus saltem caritati.
32. Defunctionem intelligo, quâ avocentur in alias occupationes tempore concionum, ne otium ipsis sit auditoribus ita abutendi in rixis etc:
33. Duplex autem est. 1. Assuefiant ad elaborationem concionum practicarum in quibus controversiæ nullæ tanguntur, sed tantum erudita sit materiarum practicarum per præcipua ædificationis media deductio et dispositio, ad creandum auditoribus attentionem, reverentiam et delectationem præsertim in lege Dei, ac certiorem fundationem eorum in Sensu fidei, ne hic sit vel fallax præsumtio, vel inanis dubitatio, vel negligentia in roborandâ fide, vel ignorantia in utenda vel incertitudo in percipienda. Quicquid autem controversiarum pro concionibus tractandum est, id reservetur ad conciones catecheticas. Catecheticæ autem conciones formentur in modum catecheseos, scilicet per quæstiones dilucidas, et per responsiones declarantes, probantes, refutantes,   absque acerbi- [catchword: -tate]
[20/11/35A]

-tate. Sic fiet saltem ut aliquæ conciones sint liberæ a rixis.
2. 2 Iubentur magis et crebrius auditoribus explicare Systema Biblicum, non per tractationem controversiarum <aut> doctrinarum, sed tantum .1. per explicationem, quæ commoda analysi monstret Sp. Santus ordinem et argumenta et 2. per quæstiones quæ concilient aut illustrent. Summa: Si exactè volumus satisfacere auditorum necessitatibus, videtur mihi necesse [este? altered], ut minister eruditionem suam triplici labore in usus discentium eroget. vid.
I. Concionibus fundativis i.e. talibus, quæ ipsum Scripturæ systema auditoribus probè notificent et in curam eorum insinuent per analyses, quæstiones et vinditias, nec non sapè per familiares digressiones in allegationem historiarum, parallelarum ex Scriptoribus prophanis in quibus textus fundatur, per collationes et concitationes locorum in speciem pugnantium. etc: Hoc certè maximè necessarium est, et omninò de officio mysterij, ut liber hîc [Ceu?] thesaurus Ecclesiæ ad cujus libet fidelis usum ita dispensetur, ut, cæteris paribus, toto possit frui. At verè frequentet quis pleraque nostra templa per sexaginta annos, an[altered] omni illo tempore audies tota Biblia explicata? Non sum versatus in historijs multum, memini tamen me legere orationes istas Ecclesiasticas, quales nunc in usu, post Apostolorum tempora demum introductas, adeò ut verisimile sit primis temporibus (.ministerium
[20/11/35B]

enim erat quamvis fortè non semper ita publicum) scripturarum lectiones et explicationes earum loco fuisse frequentiores, sicut et exercitium Sabbathicum in Iudæorum Synagogis in Scripturis vocatur lectio legis et Prophetarum. Nec enim video cur non contradistinguere debeam has nostras conciones Scripturarum explicationibus, quippe quæ sacrum textum tantum ferè pro occasione habent cæteris aliunde corrasis, unde fit ut minus exercitati hoc [crebrius?] imitaturi, nec tamen ad copiosè de paucis dicendum satis instructi aut in lusum se vertant aut ad summum strenuè flagellent omnes ex ordine hæreticos quotiescunque incidunt in locum aliquem heterodoxorum usu famosum, quod quantum ipso exercito augeat libidinem contentionis nemo non videt. Non sum in eâ sententiâ, ut velim ejusmodi conciones planè abrogatas, ut infra patebit, sed opta tantum, et præter illas aliquot per septimanam vicibus integra Bibliorum capita (aut saltem, ubi locus difficilior est, ampliores periodos) auditoribus explicemus eo modo ut in Scholis fieri solet absque applicationibus doctrinalibus, quæ intempestiva frequentia tædiosos reddunt auditores. Nec putandum est, istud genus docendi absque applicatione doctrinarum et usuum nihil prodesse. Imò potiorem videtur habere usum. quippe creat auditoribus eam delectationem in lege Dei per 4[altered] dies atque noctes, quæ in Scripturis tam celebris est. Habet enim regnum gratiæ de divinâ Sapientiâ multò amoeniores processus, quam sunt naturæ [catchword: admirab.]
[20/11/36A]

admirabiles illi processus quorum explicatione Physica nos in tantam delectionem rapit. Hi igitur auditoribus[altered] sunt applicandi (quod etiamsi in omnibus fidei articulis et cæteris doctrinis etiam fieri potest, tamen maximè se exerit in ostendendâ contemperatione[altered from contemplatione] Scripturarum:) ut in admirationem Divinæ Sapientiæ rapiantur. Et hæc non est minima causa instituti ministerij et suppeditatorum divinitus ad eruditionem mediorum. Hoc ipso differre debebamus ab Anabaptistarum blateratoribus. Hoc denique illud est quod studiosos tirones ad amplexum Studij Theologici allicit, qui alias juvenili ardore magis ferrentur ad medicinam aut alia quæ delectabilitatem suam magis præ se ferunt. Si igitur juvenes in scholis allicit, annon alliciet alios in templis quoque? Dicimus etiam Deum, Deo quædam Scripturæ loca temperas se in difficiliorum sensum, ut habeamus in cujus investigatione nos exerceamus, inventione delectemus? Quinam autem? Soline Theologi? Putabam quod omnes: Atqui ministerio præeunte non possunt omnes. Tota Biblia vertere tenebamur, tota interpretari tenemur. Sed manum de tabula.
 II. Concionibus directivis seu instructivis, qui doctrinam Theologicam ad locos communos revocatam explicent et defendant. Hæ sunt conciones illæ Catecheticæ, quæ post explicationes tangant controversias dilucidè et clarè. Nam oratoria in talibus concionibus pestilens est. quæ res floribus et figuris ita implicat, ut auditor
[20/11/36B]

non possit videre cohæsionem, cum tamen in talibus hoc maximè opera danda sit, ut auditor idiota capere possit, quæ nam sit quæstio, quod argumentum, quæ responsio. Hæc inquam omnia tam clarè imitanda sunt, ut repetitiones etiam non debeant tædiosè videri. Nec hic sit doctrinarum applicatio nisi quod in fine digitus saltem potest intendi ad officia inde fluentia. Nam intellectus delectatione motus, indicium digiticitius sequentur ad officium quam orationem perpetuis horationibus tentantem.
III. Concionibus fumativis, i.e. talibus quæ animos ad fidem et officia formet. Hæ demum sunt veræ conciones, et hic suppellex concionatoria locum habet, quam Deo volente in Theologicis monstrabo. In his præsertim etiam dominetur investigatio processum gratiæ ad delectationem et admirationem in auditoribus croandam, nec admodum adhibenda sunt comminationum et hortationum tonitrua, nisi prius animi hominum per eruditas dissertationas fuerint demulsi. Et imprimis ministri caveant, ne conciones hasce perpetuo occupent, inculpationibus ciborum, poculorum[altered from populorum], palliorum, tunicarum, caligarum, collarium, conviviorum, ambulationum, et in similibus externis actibus reprehendandis aut commendandis, sed intimis illis et abditis processibus gratiæ in negotio redemtionis, justificationis, santificationis etc: eruditè rimandis, explicandis, inculcandis ut agro cordis intimè perfosso et purgato extimi rami malitiæ sponte suâ [catchword: tabescant]
[20/11/37A]

tabescant leviter concussæ concidant. Non tam urgeant peccata contra legem, quam peccata contra Evangelium. Hoc autem si fieri debet, facilè apparet quod non valeant Anabaptisticæ conciones, nec ministris tantum otij futurum sit ad rixas cum adversarijs. Si, inquam, ministerium talibus occupationibus fuerit immersum, et præterea accesserit Disciplinæ Ecclesiasticæ justa administratio et pastoralis vitæ in relatione ad familiam et conversationem vera informatio, non video quî non sequutura sit litium cessatio et incrementum charitatis. Hæc igitur ministerij reformatio præcipuum unum ad pacem Ecclesiasticam medium erit. Vt autem tam multiplici ministrorum labori possit locus et spatium esse; præsupponitur ut crebrioros simus in concionibus quam fuit hactenus. Possunt quidem adsecundum et tertium genus ordinariæ vices sufficere, sed pro primo opportunitatis sunt secundum leges prudentiæ captandæ, quæ quotidianæ esse possunt facile tum ratione docentium, tum ratione discentium. Ratione [dis?] docentium nulla difficultas est si præsupponas.
  1. Reditus parochiarum legitimè adornatos ne occupatio in ijs conquirendis et velut ex terrâ eruendis ministrum impediat. Hæc est res Magistratus.
  2.Cursum studij Theologici ante susceptionem officij peractum eâ methodo quam in Theologicis sum indicaturus.
 Ratione docentium difficultas etiam non est tanta si
[20/11/37B]

captes hybernas vesperas (.in pagis præsertim) et æstivas auroras vel meridius. Sunt autem hæc conciones ultimi generis non ad solennem pompam comparatæ ut reliquæ ordinariæ, sed familiares, ideoque vel in privatis adibus habendæ.
  Hactenus de desuefactione, in quâ nihil præscribo ijs qui Ecclesias suas habene benè constitutas, et mutationem non facilè admittunt. Sed in Germaniâ nostrâ, ubi post tot vastationes quasi nunc Ecclesiarum constitutio facienda est, meritò aliquid in medium consulimus ut negotium, quandoquidem quasi de integro incipiendum est, [l?] ritè et legitimè incipiatur.
34. Coactionem denique intelligo Magistratûs Politci authoritatem, quæ triplia consistat effecto: 1. Thesin superiorem in executionem promoreat. 2. Libertatem convitiandi de suggestis, aut acerbius etiam nominandi adimat. 3. Libros divulgare prohibeat [ta?] plures ullos, donec est eo perventum quod sequitur.
35. Restat jam quartum genus, eorum scilicet qui mero judicio defendunt, non quod nullos planè patiantur affectus (quis enter in hâc vitâ talis) sed quod judicium in ijs prædominatur.
36. Talibus frustra objeceris contentionem, præconceptas opiniones, per versum judicium, [Greek: prosopolepsian] etc: Sunt enim, cujus cunque partis sint, homines pij, verâ fide præditi adeoque Syncero Dei Zelo, nec quicquem in ijs magno gradu, potest habere locum præter errorem judicij. Hi si [catchword: laces-]
[20/11/38A]

lacessantur talibus exprobationibus ad Deum confugiunt, eique sinceritatem sui cordis exponunt, adeoque familiariate hâc de amore Dei in se confirmati Sinceritatem fidei trahunt in argumentum sinceræ opinionis.
37. His tribus puto remedijs opus: Excitatione, Congregatione, et Auctoritate.
38. Excitationem dico quâ adigantur ad quærendam Ecclesiarum pacem. Ad hoc triplex medium, sed sibi invicem subordinatum. 1. circumeat quispiam hujus rei studiosus et argumentis demonstrativis aliquos præcipuos solicet in hanc confessionem, quod utramque religionem credat hactenus à corruptione abesse ut ad salutem æternam ejus beneficio possit perveniri. 2. Tum argumentis suasivis hortetur ad incipiendum pacificationis negotium. 3. Inquirat quantum possibile sit cujusque partis doctrinales phrases ita concipere, et q tantum in doctrinis concedere, ut altera pars minus possit abhorrere, quod tertium in fine latius.
39. Congregationem intelligo, ut in Christiano orbe mutuo consensu Principum instituatur perpetua Synodus, deputante quolibet monarchâ, principe aut statu unum vel aliquos ad eam, ijsque se invicem ita obligantibus, ut licet contingat unum alterumve politicis oclijs aut bellis contra alium implicari, nunquam tamen hanc Societatem aut communionem abrumpere aut suos de synodo avocare, aut quippiam de synodi juribus semel concessis violare velint.
[20/11/38B]

40. Quin et hæc accedat obligatio, ut quamvis nemo possit obligari ad necessariò parendum præter conscientiam, omnes tamen monitiones Synodi sinè ultione aut vindicta teneantur admittere.
41. Electio autem deputandorum semper committatur plurium suffragijs, ut omninò tales deputentur, qui sint de primo defendentium genere. i. e. de ijs qui meo judicio agunt.
42. Constituant autem pro duplicitate religionis duplex collegium, una tamen urbe contentum.
43. Auctoritas seu commissio et officium eorum videtur esse quadruplex debere. 1. Vtrumque collegium inter sese perpetuis agat scriptis et replicationibus ordinatis, mansuetis, et privatis de controversijs illis quæ mutuò intercedunt. 2. Quicquid vel unus ex illis privato labore, vel alius quispiam in Academijs aut Ecclesijs contra Pontificios vel in quibus cunque materijs Theologicis libro conscripserit, id, ante quam per typos divulgetur, ab his examinetur, ad justam brevitatem, ordinem mansuetudinem, claritatem, itemque communium confessionum analogium redigatur, adeò p ut privatæ doctorum opiniones non doceantur publicè sed disputentur coram hoc Collegio. 3. Sacrorum librorum locis præcipuè difficilibus et varijs interpretationibus obnoxijs communem aliquam interpretationem assignent, quæ ab alijs in Ecclesijs docenda, donec quis diversum coram hâc synodo evicerit. 4. Casus conscientiæ si qui offerentur, communi operâ determinent.
44. Si quis est extra synodum qui putet se habere aliquid quod [catchword: ad]
[20/11/39A]

ad controversias utrique mutuo intercedentes pertineat, non tantum privatim divulget sed in collegium suæ partis deferat.
45. Quid præterea possit in hujus perpetuæ Synodi occupationem utiliter venire, considerantibus non est difficile videre. Libet paucula addere.
46. Oriente aliquo novitatis doctore e. g. tali qualis Arminius eam complicibus, omnes status sint obligati, quod non velint permittere publicam prædicationem hujus dogmatis in suo territorio, antequam coram Synodo hâc tot vel tot annis, tot vel tot replicationibus sit ventilatum. Tum enim etiamsi quis infectus erit sensu hujus dogmatis, et illæ conscientiæ suæ possit satisfacere, et publica tranquillitas inturbata manere.
47. Socinianis et Anabaptistis remedium afferre et hæc synodus adjuta Principum authoritate possit. Sed quomodo prudentiores considerabunt. Mihi non videtur difficile.
48. Deberet hæc Synodus ita esse formata in praxi pietatis, ut totus Christianis orbis perfectum, quantum in hâc vitâ contingere potest, pietatis exemplum ante ocules hîc haberet, præsertim si eodem in loco fundaretur Academia merè Theologica (.nam si ex mundarioribus istis mixta, a vanitatibus Academicis non facilè custoditur pura) ad quam confluerent illi qui studij Theologici post Principia et media quasi fastigium et colophonem quærunt.
49. Posset optimè hæc Synodus Dom. Verulamium voti da-
[20/11/39B]

-mnare, qui lib.2. de augm. Scient. optat, ut sicut reliqui ordines et sodalitia, ita etiam Academiæ per totam Europam sparsæ fraternitatem et arctiorem conjunctionem inter se ac necessitudinem contraherent, et ita conjunctis consilijs darent designationem virorum idoneorum, qui vel scriberent vel inquisitionem instituerunt de illis scientiarum partibus in quibus Sectis adhuc non fuerit elaboratum, ut scilicet ita singulis de communi consilio Synodus injungeretur elaborandum per publica scripta id, cujus non ille solum majorem aptitudinem sed et universitas majorem necessitatem habere[altered] quæ sanè conjunctio inter homines foret utilissima et ab ijs magnoperè meritoque desideratur, quorum sunt duo libri, videl. Christianæ Societatis imago, et Christiani amoris dextra porrecta.
50. Non tantum possent libros, qui porrò scribentur, intra debitas qualitates ac limites justos continere, sed etiam illos, qui olim jam tum Scripti sunt, tum à supervacaneâ amplitudine tum ab inutili contentione, tum denique ab alijs vitijs liberare, ut id quod præ alijs peculiare habent, in usus communes magis et utilius ex latebris et tædiosis ambagibus, spinosis subtilitatibus etc. derivetur, id quod fieri possit in eum modum, ut constituti per publicas Academias eruditi quidam Iuvenes Librum unum post alium redigerent in ordinatum compendium, quod facilè esset perfectu ijs, qui de Synodo sunt, qui deinde id, quod peculiare esset isti authori, publicæ (Bibliothecæ con-
[20/11/40A]

-secrarent, ut latius ostendam alibi. Vel si non juvenes, pastorum hic vel ille authorem aliquem quem magis amaverit, in communes usus hâc ratione adornet. Summa:
O felicem istam civitatem, ubi tale quid ritè contingeret, ubi duæ istæ sorores Israel et Iuda, utraque Christi uxor. Ier. 2. ex paritate vitiorum in paritatem Divini Zeli, et ex hostili abalienatione in conjunctissimam fraternitatem denuò congermanescerent, ubi duo illi tostos Dei. Apoc. 11. (licent enim etiam aliquid ludere) testium communionem in unitate Domini, fidei baptismatis, Dei ac patris tam conjunctè profiterentur, licet fortassis interea [Greek: ten dyai.a?] corporum infirmitate propriâ aliquandiu adhuc tenerent. Annon hæc ferè illa Ierusalem N. T. quam fide Iudæis nolumus sperare, de nostrâ pietate possumus ædificare?
51. Vt autem procedat, à primo horum generum incipiendum qui etiam nondum profecti sed tantum excitati, promo rebunt correctionem secundorum, hi tertiorem, illi denique cum bono Deo ultimorum, quod faxit Deus. Amen.
52. Sed quod supra thesi 35. in tertio medio excitationis promisi (.nimirum ut suscipiamus eos articulos justæ confessionis, quibus adversarij magis infesti sunt ab omnibus severioribus loquationibus ita purgare ut adversarijs minor sit offensio.) de paucis quibusdam, ut ex exemplo pateat quid velim, profitebor nostram sententiam tam laxè et tantâ cum concessione quantum puto salvis nostris confessionibus fieri posse.
[20/11/40B]

53. Quæritur, an Deus velit salvos fieri eos qui salvi non fiunt, Item: an finis Dei sit eos salavari qui non salvantur? Respondeo. 1. Deum hoc nullo modo velle nemo dicit. 2. Velle eum hoc omni modo, etiam nemo dicet, quia si sic vellet, fierit. 3. Ergo distinctio statuenda est, quod velit [aliqua? blot on MS] modo. 4. Controversia igitur non in hoc consistit, an velit vel nolit, sed quomodo velit vel nolit. 5. Nos possumus quidem dicere quomodo non velit (.videl. 1.non eâ voluntate, quâ electos [v?] vult salvari sic enim salvarantur. 2. Non simulatâ sed seriâ voluntate, eâque tam seriâ, quam possibile est velle aliquid seriò citra talem conatum et propositum efficiendi qualis circa electos se exserit. 3. Non anxio aliquo voto aut irrito desiderio, ut fiat quod futurum non est, aut denique aliâ ratione non conveniente naturæ Divinæ ab omni imperfectione alienæ.) 6. Quomodo autem velit, hanc quæstionem parati sumus terminare in confessionem ignorantiæ. 7. Quoniam tamen (.etsi qualitatem aut naturam hujus volitionis non intelligimus) sæpè in appellationem venit in disputationibus exprimimus in eâ appellandâ adjunctum ejus, vid. verbum seu signum, vocitates eam voluntatem signi, et omninò interim credentes huic signo respondere aliquam affectionem divinæ mentis, cujus tamen nullum nomen admittus, nisi quod hæc tria vitet. 1. Ne quid simulatem affirmet. 2. Ne quod tale beneplacitum affirmet, quale circa electos est. 3. Ne quid divinæ naturæ contrarium affirmet. 8. Qui in
[20/11/41A]

ignoratiæ confessione non vult acquiescere, necessariò curiositatis ignominiâ depudescet. 9. Quod de voluntatibus Dei (volitionibus potius) dictum, etiam de finibus intelligendum. e. g. an finis Dei in creatione fuerit, ut homo in integritate maneret? et fuit finis signi non beneplaciti. Videmus quidem aliquid quod in hâc voluntate est. vid. 1. approbationem. 2. Invitationem per mandatum. 3. Submininstrationem externorum mediorum undè à quibusdam dicitur virtualiter velle etc: sed hâc omnia non sunt et curiosis non satisfaciunt, ideò in ignorantiæ confessionem hanc quæstionem terminare satius erit. Si mavis, dic, volutas est vel requirens vel decernens.
54. Si quæratur an Christus sit mortuus pro omnibus, ambigua quæstio est. Aliter enim respondemus, si sensus sit: An orthodoxè et ab orthodoxis uspiam dicatur aut dici possit, Christum esse mortuum pro omnibus: aliter autem si sensis sit: an Scriptura expresse dicat, Christum esse mortuum pro singulis. 2. Ad priorem sensum respondemus quod sic, sed non omni sensu. 2. Particula enim PRO aut sumitur in notione finis, ut notet finem mortis et intentionem merientis, et sic falsum est esse mortuum pro omnibus, vel sumitus in notione adjuncti (.qualiter ex. gr. in vulgari sermone: Hoc pro te facit, hoc <non> est pro me, [ German das dienet nicht ...mich?].) ut notet mortis Christi adjunctum valorem ab pretiositatem fluentem non <a> peculiari intentione morientis, sed à naturali immutabili præstantiâ illius, ipso tamen ut facilè patet, non invito, sed volente.
[20/11/41B]

Hoc sensu mortuus pro omnibus orthodoxè dicitur, et hoc satis fundamenti, quo Evangelij universalis annunciatio, ea etiam quæ fit ad reprobos, nititur, hoc denique illud verum quod ab omnibus credendum est. 3.Ad posteriorem sensum respondemus. <1> quod nuspiam sub notione finis. 2. quod non inviti quædam loca sub notione adjuncti in eum sensum accipiamus. 3. quod quædam loca etiamsi hunc sensum præ se ferant, eum tamen non admittant, cum ex circumstantijs patiat intentionem taliter loquentium esse multam aliam, quam ut discrimen inter Iudæos et gentes vel alia quæpiam horum genera circa hanc doctrinæ articulum auferant.
55. Profanum istum paralogismum (.si sum electus, impietas non nocebit: si non sum electus, pietas me juvabit,) aut fieri pius non possum.) ita solvimus. 1. Pium esse et hominibus sufficere debere putamus, si solâ detestatione repellatur tam impia cogitatio 2. Certi etiam sumus hanc profanam cogitationem electos à pietate non impedire, sed scimus, quibus finis destinatus, ijsdem et media contingere. 3. Sed et utramque consequentiam[altered] negamus. Primam propterea, quia: etiamsi qui electus est, si doctrinam perseverantiæ trahat ad lasciviam, non potest gratiâ Dei finaliter et totaliter excidere, proximus tamen ipsi hoc benè considerandum, quòd remissiori curâ pietatis sibi possit hanc vitam adeò acerbam reddere, ut fermè (.liceat ita loqui) quidam gradus in inferno præoptandus sit, et ex solâ consideratione, quis non possit non cohorrescere.   Potest enim amit- [catchword: -tere]    
[20/11/42A]

-tere omnem sensum fidei: consolationis, incidere in summas angustias, et in ijs non tantum esse absque solatio, sed et ita terreri, ut præ angore nesciat quid optet, Deum concipiat tanquam iratum judicem paratum ad se ejiciendum, potest in contemtum omnium hominum incidere, præsertim Ecclesiæ malum judicium contra se excitare, potest incidere in tentationes Sathanæ, ad atheismum, blasphemiam, impatientiam desperationi proximam: potest imminuere gloriam Dei, offendere infinitos fratres, Evangelio inurere maculam, potest in tali statu diu relinqui, imò nunquam redire ad tale solatium, quod verè pacificet animum ejus. Etsi non possis perire, potes tamen ita cadere, ut spectaculum fiat hominum et Angelorum et incuriositate roborandæ fidei et pietatis potes Deum ita concitare, ut permittat Sathanam corporaliter introire in te, et ex corpore tuo facere infernum quamdiu vivis, imò in ultimo judicio, utut fortè ex gratiâ judicis tibi continget absolutio, quam tamen ignominiosam in facie totius mundi præcessuram putas hujus <in> gratitudinis exprobrationem? non quidem quæ beatitudinem illam in Domino [Greek: aparti] impediat, sed quæ in isto judicio (.de quovis inutili verbo rationem reddere. Matth. 12.) emineat[altered]. Secundam consequentiam propterea negamus, quia etiamsi quis sciret aut præsumeret se reprobum esse, tamen nihil potest ex cogitare, quod impedimentum aut obstaculum sit quominus possit salvari, nisi
[20/11/42B]

propriam nequitiam et pertinaciam, eamque non illam communem, inevitabilem, a parentibus contractam sed solâ liberâ voluntate affectatam. Quid enim ex cogitabis homo? Dices: Christus pro me non est mortuus? Atqui Christi mors etiam tui respectu habet in se omnem eam vim medicinalem quæ ad tuum morbum curandum sufficit, et nihil nisi sola assumtio deest. Dices: Deus non vult mihi daro fidem, ut possim assumere, nec me in eâ custodire. Atqui quis hoc te docuit. Docet quidem scriptura hoc: Deum ab æterno merâ [Greek: eudokia] impulsum ex toto corrupto genere humano speciali electionis amore coetum aliquem in peculiarem populum sibi assumsisse, eumque per immutabile continuandæ gratiæ decretum extra periculum pereundi, etiam quod ab eorum ipsorum infirmitate proficisci posset, constituisse, quem deinde in tempore absque finali relapsu regeneret et sanctificet, et quamvis cum rationalibus creaturis ita agere gaudeat, ut ex multiplicibus præcipiendi et obediendi vicibus homo animalis quasi per gradus sublimetur in spiritualem, hic tamen non tam remissè benignus est, ut semper omnia possibilia prærequisita, ut vulgò loquuntur, expectet, ijsque non præstitis salutem eorum velle et curare desinat, sed [.i? blot on MS] novi foederis, quod in merâ gratiâ consistit ipsos præveniat in omnibus. Docet etiam quidem Scriptura. Deum quosdam homines propter antegrossum administratæ gratiæ diuturnum et malitiosum abusum ab [catchword: omni]
[20/11/43A]

omni spe conversionis per æternam maledictionem peremtoriè excludere, adeò ut ipsorum hypocriticam probitatis affectationem non curet nec compenset. Docet denique Deum ex beneplacito ob justas etsi nobis incognitas causas populos quosdam in dispensatione gratiæ ita posthaber, ut gratiam conversionis aut non à longinquo tantum offerat, et <aut> verbum regenerationis semen non insi extra patrium et natale solum quærendum exhibeat. sed hoc nuspiam memini me legere, quod isthæc tria decreta impediant, ne omnis ille, cui verbum gratiæ in ipsum sinum et complexum mittitur, possit accipere gratiam conversionis, seu ne Deus ullo sensu velit illi dare gratiam conversionis. Non vult eo sensu quo electis vult, ergò planè non vult. Falleris. [Affer?] unum locum quid probet quòd ullum Dei decretum impediat, quominus tu possis probus fieri. Ex periaris igitur potius, per contimium usum mediorum per tot vel tot annos Dei decreta, et videbis quod non impediant homines a fide. Iuvant aliquos ut certò et infallibiliter veniant, nemini [autem?] remoram injiciunt, quominus possit accipere veniendi vires. Dices iterum: Ego sum in peccatis conceptus, non possum aliquid boni ex me ipso ne cogitare quidem, tantum ad malum pronus sum omni tempore? Hoc fateor, in summo gradu[altered from gradum] verum est, animalis totus est, Spiritualis vita ne radicem quidem, ne semen quidem in te habet, unde postu-
[20/11/43B]

-lare possit. Sed in hujus remedium Spiritus Sancti opera tibi præsto est, illa te ex animalis faciet spiritualem. Dices denique Spiritus S. me non tangit, non operatur in corde meo. Hoc etiam verum est, non oscitanti tibi aut dormienti illabitur, non ita tibi sicut electis Dei præparatus est. Interim tamen non infinitè à te distat, sed ad superandam hanc distantiam data tibi in manus est Scala verbi et ministerij. Hanc scandere potes, scande igitur et scande sedulò, et quando per annos aliquot aut gradus ascendisti ne regredere, et certum est te hanc distantiam superaturum. Ne dicas in corde tuo quis ascendet in coelum aut descendet abyssum. Si me porrò urges, qualis nam sit illa voluntas, quâ talibus Deus vellet dare gratiam conversionis, an conditionata aut absoluta, an antecedens, an consequens etc. respondeo denuò quod nesciam. Cætera ex scripturis certa sunt aut saltem nuspiam negata et ex analogiâ fidei sequentia. Si igitur ratio forte conciliare non potest, imperet fides rationi silentium. Si enim putamus nos nostrâ ratione omnia posse assequi, quidnam sibi vult illa pars religionis, quæ captivatio rationis dicitur, aut quare præsertim ille articulus de Prædestinatione à Paulo dicitur incomprehensibilis et imperscrutabilis.
Hæc, inquam, privato meo judicio ita concedo et explico, reliquis maneat salva libertus. Facilè equidem video [catchword: tutius]
[20/11/44A]

tutius mihi fore de talibus tacuisse, cum nunc ex consuetudine sentiendi cum partibus, hominum animi ita sint suspicionibus occupati, ut putent neminem in religionis negotio verè dissentire à damnatis opinionibus non penitus contrarium sentiat. Hinc si quem vident mitius loquentem, illicò exclamant. Item ille claudicat in alteram partem. Et vicissim illi, quorum captui hâc mitiori accommodatione quis indulget, intantum non gratè hoc accipiunt, ut quasi alienæ infirmitatis per fraternam condescensionem et concessionem sublevatio esset proprij eriminis confessio, tanquam devictis hostibus furiosè triumphent exclamantes: Item nunc animadvertunt se in errore esse. Ecce, mi lector, hi sunt hominum mores qui procul omni dubio ad intuitum hujus mei scripti in utraque partè copiosè se exserent, non obstante hâc præmonitione. Sed utut sit, veritas tamen dicenda est, et faciendum ad quod Deus obligat./.