The Hartlib Papers

Title:Breviary, Viatorium, Breviarium Didacticum, In Latin
Dating:undated
Ref:10/6/1A-16B
[10/6/1A]

         Viatorium s. breviarium
              didacticum
      Consule elige matura
               item
         Via sancta
Audi Vide Tace
Disce age sape
ora meditare Labora
     scalig.
[right side, another hand?: squiggles and letters illeg.]
Nihil est beatius quam scire
Nihil divinius quam docere
Nihil propius veræ felicitate quam Discere
     omnisque non solum [cessatio?] ingenuo viro ignavia est; sed et qrendi defatigatio
existimari [at?] turpissima, ubi id quod q est pulcerrimum
     Didactica est methodus docendæ et discendæ sapientiæ [1?] divinæ
1 P Revelationem Luminis oculorum [Satnar.?]
2 E inspirationem verbi; aurium prophet.
3 R contactum mentis; cordium Apost
            Hocque fit
[10/6/1B]

[..nomento? MS edge] s. nictu oculi adv. Filii myst.
   1 Horæ act. 2. 1. 15 Apostoli
          act. 9. v. 3 Paulus 2 Cor.12
          l. 4. c.14 Esdras
[to right of above 3 lines: et c. 3 in vitam Thauler;]
          C Thaul. post ff 81. 158. 152 i edit Basil.
.1 1 Noctis 1 Reg. 5. 20 Salomo
    1 Diei Apoca. 1. 10 Iohann.
ao 40 dier. Exod. 24 {Moses }
             l 4. 14 {Esdras} Angelic.
       (2 Annor. Thaul. vita c. 10 mixt.)
           II Angelica
[1? MS edge] Musicam Davidis et Elisæ Magnet. Vox
2 orationem christi et Apost. Ecstat.       Verbum
3 Mageiam Mosaic. et Salom. Pathic.            Spiritus
           III Astralis
P Concordantiam intelligentiarum Coelestium
E Familiaritatem spirituum olympicorum [enim?]
R Constellationem Genior. Natalium
            In his excelluerunt
[Hiarbas?] apud Brachmanes
Thespesion apud Gymnosophistas
Budda apud Babylonios
Numa apud Romanos
Zamolxis apud Thracas
Abbaris apud Hyperhoreos
Hermes apud Ægyptios
[Zoroaster? MS edge] apud Persas
[10/6/2A]

             4 Elementaris
1 P. abstinentiam a carnibus, Bacho et Venere
2 E medicinas pservant. curant: contemperantes
3 R Labores [philosophos?] in [Naturæ?] [subiecto?] Univers. magno In quibus Iudor. Græcor. Ægyptior. et Arabum philosophi claruerunt
               V Humana
P 1 Auditum Musicam Lection. Arithm. Ethic.
E 2 Visum picturam scription. Geometr. [Polite..?]
R 3 Contactum mechan. Action. organic. oecon.
     Hæc methodus scholastica per totam fere Encyclopædeiam hactenus floruit in Europa
               VI Mixta
E Peregrinatio        | Educatio
        Linguar.      |    à teneris unguic.        P
S       studior causâ |    ad certum vitæ genus     E
T       mercat.       |    [vel?] studium Particul. R
      1 Dicta similia et exempla
      2 colloquia Hermetico-socratica
      3 quotidiana Exercitia
Atque hæc quidem de scala et schola sapientiæ (The - [avt?] - allo - didactica) pro modulo et modiolo [nostro?] [Greek: en synopsei?] monstrasse sufficiant
     sequuntur monumenta quidam Didactices historica
             I
Instituo filum Regis apud Persas
[10/6/2B]

10 annor. septenario corpus alimentis et [compositione?] membrorum curabar
20 septenario laboribus et exercitus convenientibus adsuescebat
30 ingrediente septenario 4 constantis ætatis vir magistri virtutum præficiebant
I erat [Greek: sophotatos] sapientissimus qui mageiam s. theologiam ([Greek: theon therapean?]) persicam Zoroastris Horomazi filii docebat: et pietatem regiumque Deorum cultum religiosè observare jubebat
II erat [Greek: dikaiotatos] justiss. qui judicia et leges regni adeoque jus regium et patrium cognoscere veritatemque in omnibus sectari admonebat
III [Greek: sophroneiatos?] Temperantissimus ne ulla ratione contra-Rationem adfectibus et cupiditatibus indulgeret, sed omnia moderate et ad mensuram rectæ rationis et æquanimitatis ageret persuadebat
IV [Greek: andreiotatos] Fortissimus adolescentem regium et se et alios vincere, adeoque et corporis et animi, et inimicorum Regni victorem
[10/6/3A]

existere seque suosque in [veram?] libertatem regio cum animo vendicare, commonstrabat ut divinus ille Plato scribit Tom. 2 Alcib. 1 p. m. 121 122 edit. Serrani
Quorum [Greek: tetradidaskalon] cum Regio Salomonis apparata ad unguem quadrantia dogmata [right margin: sap 8. 7] prudentissimus Darii Pater rex et Magus Hystarpes innumeris (ut Ammian: marcellin: 1. [23?] 23 testar) additamentis adauxit
                 II
Instituo liberorum apud Græcos
Veteres suos in philosophiâ liberos erudiendos per septennia illorum ætatem distribuebant in 10. [n?] septennio pueros ita elementis exercitationibusque educabant ut eorum corpora non solum studiis verum et omnibus vitæ actionibus idonea [redderentur?]
     in 2do, in eos philosophiæ parte, quam ut instrumentum dicere possumus imbuebant, [left margin: 14 Lingua oratio] Logicâ scil. q Grammaticæ Dialecti. Rhetor. Poet: historiæque [nominibus?] [continentur?]
[left margin: 21 Ratio]
Tertio Septennio quod erat ab annis 14 ad 21 ad 2dam philosoph
[10/6/3B]

partem mathematicam nuncupatam ipsos promovebant ./. ad Geom. Arith: Music. Astrolog
[left margin: 28 sensus et intellectus]
Quarto deinceps quod erat ab anno 21 ad 28 libros docebant naturalis philosophiæ: quorum alii principia rerum naturalium concernunt ut qui de physica auscultatione et de [anima?] inscribuntur: alii res naturales ipsas, ut [quidem?] [gros?] et corrupto: de animalibus de plantis de metallis ac meteoris.
Nonnulli quidam respiciunt res naturales consequentia: q sunt locus tempus motus: de quibus [agitur?] in libris physicis
[left margin: 35 affectus]
Quinto VIIennio quod ab anno 28 ad 35 pertinet ad moral. philosophiam traducebant ea ratione arbitror quod hominem viderent eo septennio plus habentem [dræ? abbreviation], plusque experientiæ: magis exinde [poe? abbreviation] passionibus ac perturbationibus [animi?] [resistere? blot]
[left margin: [anima?] 42 49 56 63]
Reliquum v. quod superat vitæ totum id homo [speculativis?] moralibusque instructus et veluti ex ignorantiæ tenebris ereptus vitiorumque labe
[10/6/4A]

purgatus [animi?] terra sublatum ad altiorem [diam? abbreviation] utpote Metaphysicam erigebat: dum illum speculationibus rerum incorporearum ac immortalium; quales sunt omnes reparatæ [substant?] cælestes occuparet
Hæc Petrus Bungus de Numeror. mysteriis in VIIario p. 300 ex [Aloisu?] Luisini de compescendis [animi?] affectibus l. 2. c 4 erudite profert, dignus qui cum æmulatione audiar [11?] His [addantur?] q Patritius Senens. de Reg. l. 8 c. 14 et Anto. de Gvevar. horol. Princ. l. 2. c 36 p. 402. referunt
Habebant in more Karthaginens. ut pueri in-primis v. virorum honoratorum filii in templis inde à IIIanno usque ad 12 educarer. A XII ad XX usque artes et opifia discerent. A XX ad XXV artes in Gymnasio Militares [docarentur?] completis jam XXX annis de conjugio cogitabant etc: contracto jam matrimonio intra spacium menstruum in usu erat eis in Senatu se sistere atque eligere ibi in quo opificii vitæque [gra?] vellent vivere. vellentne
[10/6/4B]

[sociis? blot] initiari? aut militiam sequi? a. mari negotiari? a. victum terræ parare? a. artem quam didicerant factitare? Et quod vitæ [vel?] opificii gens illo die [amplectebantur?] in Eo tota vita perseverandum erat Guevar. 1 lib. de offic. pcept. Princ.
1 sint ætatis non infra 40 non supra 60 annos
2 honesti consciæ puræ vitæ sinceræ
3 veritatis amantes in verbis ac factis
4 Naturâ largi et munifici
5 in verbis breves in decretis graves
6 cordati et sedati
7 in divinis et humanis literis et exemplis exercitati
8 sancti, omni vacantes lasciviâ
9 Dexteritate et comitate in conversando pditi
10 Multarum rerum experientiâ et fortunâ edocti
         III
Docendi ac discendi modus ac ordo Mosaicus
ex [proëm?] Rabi Mosis Ægyptii in lib. Misnaios
lo Mosis literariam cellam intravit discendi cupidine frater ejus Aòron
cui mox aliquam legis sectiunculam cum omnibus ad eam spectantibus glossalis Moses exposuit [catchword: quibus]
[10/6/5A]

quibus acceptis sese illico ad dextra Mosis latera recepit
Et continuo duo ejus accesserunt [connati?] Eleazar nomine atque Ithamar: quibus omnia ad amussim tradidit Moses quæ et fratri iam aperuerat Exinde alter illorum ad sinistram declinabat Mosis, alter ad dextram parentis sui Aharon   Quo facto confestim LXX intrabant seniores, eadem à Mose audituri qui et Aharon et gemini ejus filii didicerant
Ultimo denique loco tota docilis et studiosa Israëlitar. multitudo accessit: quibus singula jam ter Mosis ore exposita, quarto is ipse recensuit    Ita quod cuncta documenta vivam Mosis voce tradita quadrifariè audiverit Aòron, ter ejus filum, bis seniores, et alior. multitudo semel
Abeunte [igitur?] inde Mose ea q acceperat universis adstantibus Aharon ipse resumpsit Quo utique recedente eadem ab integro tradiderunt senioribus cæterisque auditoribus ambo Aòronis filii Eleazar atque Ithamar
Quibus abeuntibus omnia denuo [interpretabantur? altered] auditorum multitudini 20 seniores
Quo factum est ut singuli literariam Mosis tabernaculum ingressi legis explanatione [4 repe?]
[10/5/5B]

quater repetita lectione acceperint Deinceps v. mutuo sese erudiebat auditorum conventus schedulis mandator. radicalia committendo et eorundem sensu mente ac ore (juxta accepta à Mose dogmata) revolvendo trutinandoque omnia [iiamque?] ut Sapientes tradunt [esse?] singula et communia legis instituta puriter et commentaria tradita sunt Mosi in monte Sinai sicut mandatum Scenoporiæ Reliqua v. apud Paul. Riccium de Talm. [dra?] apud pistor. To. l. p. [258?]
              IIII
  [Greek?: Tetraktus?] Pythagorica
[Q? abbreviation?] scit occultas cogitandi et credendi vires in discendo maximeque (ut ait Terent.) Fide et Taciturnita intelliget cur Pythagoras is philosophconditor omnibus [dlis? abbreviation] toto orbe haustis, [abbreviated word illeg.] discipulorum suorum initium posuit Tacere 2do laborare 3 meditari 4 amare ita enim Ipse dixit Hæc labora: hæc meditare; hæc oportet te amare
Hæc Te divinæ virtutis investigia ponent, erisque exuto mortali corporis
[10/6/6A]

involucro immortalis quidam D. v. Ioan. Capnion. l. 2 de arte Kabal Paul Schalich. c. 7. cen. 1. oracul. de myster. Pythag. Ian. Iatub - Boissard de Divinita. Laërt. in vita Pythag.
           V Via Socratica
     per colloq. à notis ad ignota
[Greek: [esi tas?] he mathesis ton aionon en te psyche logon anamnesis]
[right margin: est physica Qualis ethica Quanta mathema.]
Hoc modo quod erat ab initio occultum per introductionem animorum in cognitionem principiorum in fine tandem fit manifestum
Exemplo (quo ipse in [ia?] institut. fratris mei junioris usque sum) fit res clarior
A quid est hoc? B manus mea A. quæ.
Dextra ne an sinistra B dextra A qualis [spurcamine?] an munda B. spurca A. spurcities estne res turpis an decora? B.Turpis A. Turpitudo estne bona an mala B. mala A malum anne fugiendum an faciendum B fugiendum A. quia [igitur?] manus tua dextra spurca turpis mala et fugienda quid faciendum [letter illeg.] lavanda ne an amputanda B. lavanda A cur non amputanda B. propter data dolorem
A. Ergo 1 cave tibi à vitiis q
[10/6/6B]

[merentur?] [pnas? abbreviation] ex quibus dolores partim temporanei partim æ. per gravita. et pravitate delicti seu [pecati?]
II Disce: 1 ex 2 malis minimum esse eligendum 2 munditiem corporis (sic et cordis) esse rem bonam honestam ac decoram 3 qui hoc negat eum esse vitiosum malum turpem mendacem puniendum fugiendum et sic
0 fac bonum fuge malum
1 dilige verum neglige falsum S.
   ne patiaris dolorem
   sed retineas decorem
   et reportes honorem
Methodus ista per se simplex et facilis mirum est quam conducat pueris innocentibus et morigeris: modo pceptor sit studiosus veritatis et æmulus virtutis ne quod dextra construit sinistrâ destruat [legar?] Plato To. 2 p. 82 in Menone
       VI Quadrivium Mysticum
in schola veterum sapientum 4 pcipuæ fuerunt institutionum [fæ? abbreviation]
1 symbolica s. sigficativa, umbratica, arcana, mystica, per Iras numeros
[10/6/7A]

notas figuras hyeroglyphica emblemata et omnis generis sigilla characteras ac schemata. Et hæc sacerdotum Regum Kabalistar. adeoque magor. atque Pythagoræor. Hermeticor. chymicorumque fuit propria Ex theosi physi et Mathesi desumpta ab Indis Persis Ægyptiis et chaldæis etc. magno in honore habita et abscondita: sicut in libris de isthac methodo editis psertim apud I. Picum p. Scalichium I. Reuchlinum T. Paracelsum H.C. Agrippam I. Brunum H. Kunratum I. Pierium I. Pistorium l G. Hormardum M Meyerum I. Typotium R. de fluctibus Cl. duretum P. Bungum H. Harphium M. Sandæum P. Galatinum F. Patritium N. Cusanum D. Areopagit. A. Origenem G. Dornæum I. Dee R. Lullium C. Gemmam I. Kepplerum T Ducum U Buciderum I.A. Pantheum et innumeros alios imo et in [na? abbreviation] <et> [ipsos? altered] [s.?] Bibliis abunde satis videre est cui affinis est q sequitur
II parabolica per similita. parabo. apologos ænigmata [prooemiis?] proverbia adagia apopthegmata et id genus alia allegorica metaphorica tralatitia false acute pie cordatè graviter erudite trite honeste
[10/6/7B]

et ingeniose dicta cujuslibet nationis ac Linguæ singularia à quibus ceu integris quibusdam libris ea q a. D. per [naturâ?] constituerat a. [homo?] per experientiam didicerat, a. ipsa consuetudo [altera?] illa [natura?] jam apud omnes confirmarat brevi compendio ceu utilissimarum rerum addo et abstrusissima naturæ principia et arcana omnis generis omniumque scibilium fundamenta extrahenda atque applicanda publici juris facta sunt [cuius?] [vel?] solus Erasmus in suis chiliadibus imo ipse [noster?] Mystologus et Mythologus ille [Greek: logos theanthropos] mille testes erunt. Hinc emergit et elucescit mirabilis illa et sancta
III Entheastica s. Anagogica quâ omnia ex uno et æ. principio summo et superbenedicto fonte mente ac ente independente ente Deo effluxisse in eundemque refluere: salutem quoque animæ in sanctissima et suavissima illa cum D. per C. reconciliatione et unione consistere; spiritu incubante et adspirante sacrosancto, [non?] ex hominum commentis a. commentitus sapientum mundi commentariis sed divinis. s. sancti oraculis prophetarum et Apostolorum testi
[10/6/8A]

moniis et exemplis, sacrisque sanctuarii nostri libellis recluso animæ nostræ templo sub sigillo crucifixi et res uscitati ipsum contra mundum a C. Victum, ejusque principem jam judicatum pie sed firmiter asteriter gratiosè manifestar esse sacramentaliter obsignar. Atque hæc est via Veritas et Vita illa sancta qui apud mundum et eos qui de mundo sunt, audit ut secta etc. sed videbunt in quem transfixerunt
  [Additur?] à quibusdam
IV [Episemonica?] scientifica argumentativa apodeictica (non apocalyptica) Logica Aristotel. Academ. Deambulato. literatoria Circumferentialis (non centralis) periphrastica (non theophrastica) ambitiosa longa tædiosa etc. ubi sæpe de umbra asin: et lana caprina bellum nationale adeoque minime rationale (ut hoc seculo in excelsis [word illeg.] videre licet) [exoritur?] et ad ravim et ultimum usque halitum uti subtilissime ita stultissimè super ponte asinorum decertatur[altered]
  Cum bonæ mentis itaque moderamine calcanda isthæc erat viâ: nec ei inhærendum [nimis?]: cum à via simplicitatis recta deducat [cum avià?] et horri-
[10/6/8B]

da tesqua sophistar. de genimine viscerar. tesqua: quor. scia inflat theosophor. v. charitas ædificat
              VII
    Trivium sacrum s. via abstractiva
I Magnetica [significat?] [internum?] illum patris {ad
                                                  {per
Filium in spiritu s. tractum quo anima in corpore (sicut Ioannes in carcere) verbum Dei audit et opera ejus (ex parte videt, et principio suo reuniri gaudet: a. potius cum sabæa Fama Salomonis percepta, spirituque amoris contacta, ad eum accedit [gloriam?] ejus videt et totam sese in laudes ejus effundit. Aut certe per stellam Magor. illuminata, puerum regem illum qrit inventum adorat et Triuum illud magicum intima mentis cum devotione humilime obfert per aliam, suam deinceps in patriam regressa viam. Sic ipsa [El?] transibat per ignem et aquam donec constituebar in chanaan et requiescebat in Sion
[10/6/9A]

     3 I SION.   N OR
per 2 Ior + Dan    +
     I E SINAI   X UV
[right margin: Matt. 10. 27]
II Harmonica consistit in auditu verbi externo externi Interno interni 2dm illud Moses et Pauli TIBI tintende et Davidis audiam quid in me loquar Dominus
Hinc vox I Domini Dei (Elohim) in horto 2 patris ex nube de cælo 3 filii in corporis Sepulchro 4 spiritus sponsi in thalamo 5 clamantis Ioannis (ministerii) in deserto 6 Tonantis (Iudicii) in Libano 7 vocantis (venite) in Novissimo septem has Tubas qui non audient nec filiam vocis, Echo, debita cum gratitudine et humilitate replicaverit, [ro?] ite maledicti ut audiat, æternumque miserere frustra clamitet, necessum habebit
magnum in anima et tota rerum naturâ [Greek: to tes symphonias] mysterium: in quo omnium concordantia linguarum sensibilium et intelligibilium radicatur
III theorica in visione unione et fruitione
[10/6/9B]

Dei per actum et illuminationem spiritus s. subsistit ac cum patriarchis prophetis Apostolis sanctisque omnibus tam adhuc in tempore quam postea in æternita. super lumine vultus tui (Domine) acquiescit
Nos enim omnes revelata (Adami Mosis et Christi) facie gloriam Domini speculantes in eandem imaginem transformamur à gloria in gloriam t. à Domini spiritu   cuius in lumine videmus lumen quod est super omne lumen; et laudamus Nomen quod est super omne nomen et id ipsum per inhabitat. et cooperationem divinam in nobis ipsis hoc est intimis spiritus ac animæ nostræ visceribus Amen
Legite (cum hoc lumine) biblia et parate vobis [Greek: ta tes psyches phasmata]
        Credite et intelligetis
        [Greek: sagma metron]
    I [Greek: epidoron?] II
Venire sponte        Audire attentè
Tacere modestè       Credere cordate
Orare devote         meditari discrete
intelligere facile   Ruminari sæpe
scribere symbolicè   loqui harmonicè
Dicere verè          Facere probe
sapere rectè         Docere ordine
[10/6/10A]

Vivere hodie         Mori quotidie
christianum          Pythagoræum decet
            summa
Petite et accipietis
Quærite et invenietis
Pulsate et aperier vobis autores quidam didactici
Alstedii systema Mnemon. Encyclop. Biblica 8o theatr. scholast. Cursus philosoph. 4 fol. consiliar. Academ. ars Lullian. 8
Ratichii Methodus in schola Vinariensi pract. a Comeni I. L. item Habrechti etc: Iernitar. in Hybern.
Corn. Gemma ars cyclognomica 4
[Rosum?] illius in Delphinatu didacticu Universalis
Anon. Ars universal. per deductio. et Reduc.
Ioh. à [Nostiz?] artificium Aristotelico Lullio-Ramæum in 8o
Pauli Scalichii Encyclopædia Basil. 4
Iord. Bruni artificium perorandi etc: Franc. 1612 in 8
Kack colleg. orato Hanov. 1615 8
Tauler. Arudt. Egardus de triplic. schola stud. universale informatorium 4. 8o
Henrici Nollii Via sapiæ Triuna 8 physica II theol. Ienens. bilderschule 1636. 8o
item Mutterschule Lesnes. 8o
Thomæ Campanellæ Civitas solis 40
Io. Lippum Encyclopædia Argentora. [insta?] fol. Verulamii organon Novum fol. de dignita. et augmento suarum 8 sapient. veterum 12
[10/6/10B]

Io. Valenti. Andreæ opuscula varia in 120
          Via brevis ad vitam
                scopus
justificatio vivificatio Deificatio vita terna?]
                 via
   Fides mortificatio abnegatio [pnita? abbreviation]
             sursum corda
           Thom. de Aquino
1 [Mentes?] humilis 2 studium qrendi
            3 Vita quieta
4 scrutinium tacitum 5 paupertas
           6 Terra aliena
Hæc reservare solent nonnulla occulta legenti de hac via v. M. Eccard in postill. conciona.
        Thaul. f. 311. b 1521
Si cupis esse memor: bis quatuor accipe claves Esto vacans mitis sis sobrius atque benignus ordo sit et numerus, tibi [constituar?] Imago Et q concepit tua mens, meditare frequenter memorare Novissima Ao 36 à V. F
         Via sancta
           5. semita Sapientiæ Triuna
             simplex et plana
            1 Cor. 3. 19
   Sapientia et amicitia <ut> D.
               est
   stultitia et inimicitia mundo
               ita
   sapentia et amicitia mundi
               est
   stultitia et inimicitia Deo Iaco. 4.4.
[10/6/11A]

           [3 symbols]
Quandoquidem generalis omnium studiorum finis est cognitio veri cognitionis deinceps actio boni Actionis demum boni finis fruitio unius Dei
D. a. pater noster qui est in cælis in verbo s. filio suo fratre nostro I. C. per sanctum suum consolatorem nostrum, Spiritum
           2dm Tri-Unum
  [Natu?] Gratiæ Gloriæque Lumen
        revelari voluit
                 I
ut universalis unitas (Deut. 6. 4. Ephes. 4. 4. Zach. 14. 9) ad quam in Oratorio Spiritus S. Iudith. 9. 1. Matt. 29 <21>. 23 collectis in unicum veluti punctum Animæ viribus Matt. 6. 5.
     in spiritu et Veritate Io. 4. 23.
     nos oportet adspirare Io. 17.
                 II
ut Suprema Veritas Rom. c. 3. 4
quam in auditorio pietatis Ps. 85. 9
diurnis nocturnisque meditationibus Ps. 1. 2. Io. 1. 8 Deu. 6. 6.
     in silentio et spe Esa. 30. 15
     debemus cognoscere sap. 15. 3. Io. 17. 3.
                 III
Ut immensa Bonitas Ps. 14. 2 Matt. 19. 17 Rom. 3. 12 quam in Laboratorio virtutis Gen. 3. 17 eph 4. 28 2 Tim. 2. 3.
crebris exercitationibus Phil. 4. 8 Matt. 18 [20. f?]
[10/6/11B]

et verbo et virtute act. 10 38 2 Cor. 6. 7.
nos decet exprimere Lu. 11 4. 6. 36 Matt. 7 24 Ps. 37. 27 Iac. 1. 22
Quo adusque derelicto tenebroso corporis ergastulo per transitiorias rev. in visibilibus invisibilium umbras Cant. 4. 6. 4 Esdr. 2. 36 Colos. 2. 16 ff ad æ. beatarum animarum tabernacula Luc. 16. 9 Hebr. 8 [9?] 2. 12. 22 translati, in ipso perfectæ bonitatis Nudæ Veritatis ac simplicis Unitatis
              Centro Lucido
              I H S U H
                  Nostro
Unico summo Opt. ac Verissimo
     Bono Vero ac Uno
           Unice acquiescamus Matt. 11. 29
          Scopus
inquam studiorum omnium fundamentalis cum sit
        Unum rerum bonum
             hoc est Deum nostrum
   Ter. opt. Ter sanct. Ter max.
universaliter qrere a
qrendo veracit cognoscere b
cognoscendo unice diligere   c
diligendo fideliter imitari d
(a. Ps. 64. 33. Io. 17. 3. c. Deut. 6. 5. Matt. 22 37   d Matt. 16. 24 19. 27. Mar. 8. 34. 10. 28 Luc. 9. 23. 18. 28 Io. 12. 26 13. 15 2 [Pet?] 12. 21
[10/6/12A]

Levit. 11. 44 f. Lu: 6 36 Mar. 5. 48 1 Petr. 1. 15 Levit. 19. 2.)
Imitando ad imaginem ipsius reconformari e Ro. 8. 29 f. 2 Cor. 3. 18
Hac denique configuratione inseparabiliter cum ipso uniri f. Io. 17. 11. 20. 22
ac in ipso sic in æ. vivere g. Io. 15. 5. 17. 24
Non immerito à deriderantibus qri posset quâ viâ quibusve mediis
per viam hanc ad metum deducentibus id effici queat ac debeat? adhæc perfacilis est [Rsio?]
Non nescimus enim quod tutissima licet odiotissima adeoque infrequentissima omnium
Via veritatis ad vitam sit unica
  Via, Veritas et Vita
         nostra
Iesus Christus Io. 14 6. 16
        Totius
Mundi Lux et Salus!
   Io. 3. 19 et 19. 5
[Illuminens?] omnem hominem venientem in hunc mundum Io. 1. 4. 9. Luc 2. 31.
quem qui sequitur non ambulabit in tenebris Io. 8. 12 1235/46
   Hæc est VIA illa PACIS et LUCis
[10/6/12B]

Iusta Nova, Recta Viva Sancta Secura et Lucida
Ebr. 10. 19 Ps. 14. 3 Prov. 4. 18
quam non pteribunt immundi
      cum sit pro illis
à qua non aberrabunt stulti
      cum sit p illis
      Esa. 35 8. f.
      Ambulemus in eâ Esa. 30. 21 Io. 13. 15
      2 Petri 2. 21.
Hic ipse est
Principium Medium et finis omnium
Scientiarum Virtutum ac divitiarum
      Venite ad ipsum Matt. 11. 29
             Quia
in ipso omnes thesauri sapientiæ et cognitionis
sunt absconditi Col. 2. 3.
Discamus ab ipso! Matt. 11. 29 f.
             Et
In ipso inhabitat
omnis plenitudo divinita. [corporaliter?] Col. 2. 9
       Ipse est qui
Revelari Habitare Operari
     ac vivere vult
     in cordibus nostris Ier. 26. 11 1 Cor. 1. 7. 6. 19 2 Cor. 6. 16. 12 9. eph. 3. 12 Gal. 1. 12 2, 20
     Vivamus in Ipso!
[10/6/13A]

Sed quid prolixiori Veritatis opus est suffragio
     Habemus media
beatitudinis ad solium nos perducentia satis superque sufficientia
1 Habemus patrem Luminum in cælis
     â quo descendit
omne datum opt. et omne donum perfectum
     Iac. 1. 17
     Hunc invocemus
       absconditè Matt. 6. 6
2 Habemus C Dominum nostrum dilectum ejus Filium per fidem nobiscum in terris Matt. 28. 20
  Hunc audiamus unicè Luc. 9. 35 Marci 9. 7.
3 Habemus S.S. in cordibus nostris
          clamantem
          Alba Par Ro 8. 15 Marci 9. 7 Gal. 4. 6
  Hoc agamus continuè 1 Thess. 5. 17
4         Habemus
Selectissimam et instructissimam Scibilium omnium atque credibilium bibliothecam
  sacra [vz? abbreviation] Biblia
  [Greek: ta tes psyches pharmaka] 1 Pet. 1. 19
V    Habemus Regnum cælorum pectoribus nostris insitum Luc. 17. 21
     Hoc quæramus anxiè
          Matt. 6. 33
[10/6/13B]

6 Habemus S. Custodes nostros Angelos omnis Boni admonitores
   His reveram exhibeamus castè
     Ps. 91. 11. Matt.18. 10 Ebræ. 1. 14
7 habemus ecclesiam Veritatis columnam
     Hanc superædificemur solidè
     1 Tim. 3. 15 eph. 2. 29 Col. 2. 7. 1 Pet. 2. 5
   ut et alios ædificemus liberè 1 Thess. 5. 11.
  Certoque sciamus quod nemo
    s. græcus   s. Iudæus
    s. scytha   s. Barbarus
    s. magnus   s. parvus
    s. cujuscunque tandem status ætatis vitæ fidei sectæ a. conditionis is sit
         nisi
     solus christianus
  Ex Deo et verbo aqua et Spiritu Sancto
            RENatus Io. 3. 5
        Hoc est
  Deo vivus Mundo Mortuus
  Gal. 2. 19 6. 14. 1 Pet. 3. 18 Ro. 8. 13
         sive
      quod idem est
Concupiscentiæ carnis concup. oculorum et superbiæ Vitæ 1 Io. 2. 16
      adeoque sibimet ipsi
      Col. 3. 5 Matt. 16 24
[10/6/14A]

[right side of page: scribbling]
     Mortificatas abnegatas
            ac
   Resignatus
    ingredi possit
          in
Regnum cælorum!
      His
Dictatoribus Doctoribus ac Ductoribus subjecti instructi et felicitati
    non poterimus non
Viam veritatis vitalem
    feliciter ingredi
        per
anticam Virtutis semitam
    De malo in Bonum
    de bono in malum
ex hinc ad optima quæque
    adscendentes
        ac
Vagis longe post tergum derelictis et ablegatis seculi cupiditatibus
         a
Vulgi opinionibus contendentes
     felicis progredi
       nec non
in beatum salutis æviternæ consortium
       Recepti
felicissimè tandem egredi
      Quod ut
Fiat Faxit et Fax Sit
[10/6/14B]

        ille
qui Fuit Est et Erit
        ipse
        Nobis
Gloria Vita Salus Deus unus et omnia solus Iesus pro Nobis Christus in Nobis:
      Crucifixus et Resuscitatus
          Nota
omnis scientia [docetur?] in magna Quiete ipso doctore Deo [vel?] angelo [vel?] homine interprete
Discit in multa pace absque Discentis dubitatione
Imprimiturque muto silentio sine mentis distractione
Si modo [dlus? abbreviation] eo sit dotatus ingenio Ut custodio suo morem gerat GENIO per quem à Deo exoranti [datur?]
       Illuminatio
          cæterum
Desiderans beatam ac salutarem rerum sciblium et operabilium omnium cognitionem
          debet
G 1 orare pro S.S. indesinenter         a
R 2 exspectare spiritum patienter e
A 3 recipere spiritum reverenter        H
D. 4 ferre spiritum perseveranter   I
[10/6/15A]

A 5 obedire spiritui libenter           o
T 6 conservare spiritum fideliter c
I 7 Transformari in spiritum humiliter w
M 8 esse cum D. spiritus unanimiter     +
a. 1 Thess. 5. 17. Luc. 11. 13. Par dabit
e Ps 130. 5 act. 1. 4 Non discedetis
H 1 Io. 1. 11 3 Reg. 19. 13 [Leu sihil?] act. 2. 1.
I Matt. 10. 22 Io. 16. 8 mundum arguet
o Gen. 6. 3. Io. 16. 13. in omnem veritat. vos
c Luc. 11. 28. 2 Cor.1. 22. quia arrha Col. 23 thesaur.
w 2 Cor. 3. 18. Io. 4. 24 in spiritu et Verit.
+ 1 Cor 6 17 Matt. 12 25 [Greek: isaggeloi] Ro. 8. 29
       Ingrediamur ut Egrediamur
  In                                   In
Centro      [diagram of circle]     circumferentia
Requies                               Labor
Quilibet homo [vel?] stat in C. veluti in vero et proprio suo centro
et sic est simplex et quietus
[vel?] errat extra C. veluti in circumferentia et ita est multiplex et laboriosus
Si in centro stat in centro maneat ne cum circumferentia pereat;
Si in circumferentia ambulat ad centrum contendat ut in centro et cum centro in æ. vivat!
circumferentialis quietus ad centrum intra ut columba [simplum?]: centralis, motus, ad circumferentiam exi, ut serpens, prudenter
[10/6/15B]

In der wahren gottseliekeit wird erfodert dass der mensch in diesen 4 nachfolgenden standen einem etlichen oder allen erfunden werde auss [Paule.?] zusammen gezogen
1 erensthaf statt vnd gutt
2 innig vnd geistlich
3 erhaben gott schawend
4 gemein aussfliessend
    1
1 mitt lautrer conscienz
   in stòter penitentz
    2
2 zu dienen sein befliessen gott menschen
   vnd gewissen
    3
3 gott meinen lieben ehren
   nur sein allein begehren
    4
mitt vnverbiedtem hertz ohn eigen will
   lieb schmerz
    5
ein freier geist mitt frieden von aller
   welt geschieden
    6
in gottes Kraft verborgen aufsteigend
   ohne sorgen
[10/6/16A]

    7
ohn wesen weisen wissen in gottes
   lieb einflüssen
 8
gott anschawen ihm anhangen zum
 grund ohn grund gelangen
    9
einsencken rasten schlafen absterben
neu geschaffen /
    10
von gott hernieder kommen erkand
gesand volkommen
    11
in gott weiss reich vnd kròftig
zu wercken schauen geschòftig
    12
ohn zeit ohn zahl vnd ziel
was wie wo wan gott will
        Recoäncentremur
         in Unum
[symbol]                [symbol]
Apoca.                    ens
[letters down left margin for 5 lines: Greek?: LOGOS?]
Deus       D    [letter/symbol?] per omne esse
  christo    A        in omni esse
  Angelo     T         Trans
  Ioanni     U        scendens
  Ecclesiis S
   c. [p. 16? altered]. 1.
A Spiritus simplissimus et sanctissimus est [Greek: theos] D. et Dominus noster unicus habitans in spiritu
[10/6/16B]

sancto angelico [t?] sub involucro velamine ac indumento
E Angelus est spiritus divinus <sanctus> intelligens igneus habitans in spiritu rationali [humano?] veluti in vehiculo
I Homo verus interior est spiritus, divinus angelicus, sidereus, habitans in corpore suo, [elementari?] organico utpote in sensibili et visibili quodam vasculo seu tabernaculo et ergastulo corruptilibi mortali glorificando
O Corpus [humanum?] elementare sensitivum est massa ossea et carnea sanguine permixta et spiritu vaporoso vegetata habitans in mundo externo naturali corporeo, sicuti in suo cum reliquis corporeis creaturis communi domicilio
V. mundus iste visibilis est opus D. creatoris invisibilis subsistens etc: Nihilo et in Nihilo; spacio [vz?] illo universali et infinito seu [chao?] illo immenso in formi imo omniformi antiquissimo quod soli mensurabile et permeabile est Deo.